Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Month: November 2017

Hướng dẫn tạo biều đồ tương tác interactive chart trong Excel

Hướng dẫn tạo biều đồ tương tác interactive chart trong Excel

excel nâng cao
Biểu đồ tương tác interactive chart  ở trong Excel chính là loại biểu đồ hỗ trợ  người sử dụng chọn  lựa những tiêu chí muốn xem theo tùy chọn của họ. Ví dụ, tại bài hướng dẫn này, người  sử dụng có thể chọn xem  về doanh số, chi phí hoặc lợi nhuận. Để làm được biểu đồ này ta có những bước làm như sau: Bước 1: Vẽ những  chart độc lập với nhau tại worksheet. Chú ý để chart trong  bước 4 được đẹp, nên vẽ những chart này sở hữu cùng kích thước và đặt trong những cell có kích thước bằng nhau. Ví dụ như bên  dưới: Bước 2: Đặt tên cho những cell chứa chart (dùng  menu Formular à Define Name). Tại ví dụ này, những cell B3, E3, H3 lần lượt được đặt với tên gọi là  Doanh_so, Dong_gop, Chi_phi (Lưu ý: không nên dùng dấu cách lúc đặt tên). Bước 3: List tên những chart trên một range nào đ