Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Month: December 2017

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Lỗi Excel
Vloolup là hàm quan trọng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong excel. Người dùng có thể xử lý rất nhiều vấn để với hàm Vloolup. Nhưng trong quá trình sử dụng nhiều người lại gặp lỗi #N/A và không biết cách khắc phục. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi #n/a khi sử dụng hàm vlookup. Nguyên nhân 1 : Lỗi đối số table_array Một trong các hạn chế lớn nhất của VLOOKUP là nó chỉ có thể tìm các giá trị vào cột ngoài cùng bên trái trong mảng. Vì vậy nếu giá trị tra cứu của bạn không có trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ thấy lỗi #N/A. Cách khắc phục  : Bạn có thể thử để sửa lỗi này bằng cách điều chỉnh của bạn về VLOOKUP để tham chiếu cột chính xác. Nếu đó là không có thể xảy ra, rồi thử di chuyển xung quanh cột của bạn. Mà có thể không thực tế cao nếu
DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

Hàm cơ sở dữ liệu
Hàm Dcount có tác dụng đếm số ô chứa số trong một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định. Đối số field là tùy chọn. Nếu đối số field bị bỏ qua, hàm dcount đếm tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện cho trước. Cú pháp hàm Dcount DCOUNT(database, field, criteria) Trong đó các đối số có ý nghĩa sau Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong dấu ngoă