Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Author: admin

VnTools – Hỗ trợ đổi số sang chữ trong Excel

VnTools – Hỗ trợ đổi số sang chữ trong Excel

Exel căn bản
Việc xử lý số liệu hay tiền tệ trong excel là điều mà nhiều người dùng thường gặp phải nhất. Đôi khi cần chuyển đổi từ số sang chữ như số tiền được viết thành chữ trong các hoá đơn, chức từ... Để làm được việc này cách đơn giản nhất là người dùng tự động gõ chữ vào. Nhưng nếu số lượng quá lớn thì việc làm thủ công này sẽ mất nhiều thời gian. Để giúp các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu một công cụ giúp đổi số thành chữ trong excel là VnTools. VnTools hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel, Word hiệu quả, theo đúng thứ tự hàng triệu, hàng ngàn hay hàng trăm. Công cụ này hỗ trợ cả 3 bảng mã: Unicode, TCVN3 và VNI. VnTools hỗ trợ đơn vị tiền tệ là Đồng, Xu, Dollar, Cent. Trong quá trình sử dụng người dùng có thể tự mình thêm bớt các đơn vị tiền tệ mới một cách linh hoạt. Những tính năng chí
DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

Công Thức Excel, Hàm lượng giác và toán học
Excel là ứng dụng mạnh mẽ giúp người dùng xử lý, tính toán và thống kê số liệu. Excel có thể thực hiện được nhiều phép tính có số lượng dữ liệu lớn mà máy tính không xử lý được. Và một trong những chức năng đó là việc tính tổng các cột dữ liệu cho trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng hàm dsum - là hàm tính tổng có điều kiện trong excel. Cú pháp hàm DSUM DSUM(database, field, criteria) Trong đó Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong
Hàm xử lý thời gian trong Excel

Hàm xử lý thời gian trong Excel

Công Thức Excel, Hàm thời gian
Hầu như tất cả những dữ liệu cần xử lý trên Excel đều liên quan đến thời gian. Đó có thể là ngày tháng năm, giờ hay lưu trữ theo từng quý ... Vậy bạn đã biết về những hàm xử lý thời gian mà Excel hỗ trợ chưa ? Hãy cùng mình tìm hiểu một số hàm thời gian đơn giản nhất Hàm thời gian trongExcxel 1 Hàm DayIF Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm DATEDIF có thể tính toán ra kết quả không đúng trong một số kịch bản nhất định. Cú pháp hàm dayif : DATEDIF(start_date,end_date,unit) Trong đó Start_date : Ngày đại diện cho ngày đầu tiên hoặc ngày bắt đầu khoảng thời gian. End_date : Ngày đại diện cho ngày cuối cùng hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian. 2 Hàm DATEVALUE Hàm DATEVALUE chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số. Hàm DATEVALUE hữu ích t

Hàm DAY – Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Hàm thời gian
Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định dạng ngày tháng năm từ văn bản sang dạng số hay đơn thuần chỉ là muốn lấy ngày trong ngày/tháng/năm để phục vụ cho phép tính toán của mình. Thay cho việc phải dùng cách thủ công ngồi viết ra giấy rồi tính toán thì chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của Hàm day trong Excel. Cách sử dụng hàm day chi tiết nhất Cú pháp: =DAY(serial_number) Trong đó : Serial_number: giá trị ngày, tháng hoặc năm mà bạn muốn thực hiện lấy ra ngày cho một mục đích công việc, học tập nào khác. Những lưu ý khi sử dụng hàm Day Giá trị serial_number là bắt buộc. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên và có giá trị trong khoảng 1 – 31, tháng có giá trị trong khoảng 1 – 12. Ngày tháng năm trong Excel được lưu trữ dưới dạ
Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Lỗi Excel
Vloolup là hàm quan trọng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong excel. Người dùng có thể xử lý rất nhiều vấn để với hàm Vloolup. Nhưng trong quá trình sử dụng nhiều người lại gặp lỗi #N/A và không biết cách khắc phục. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi #n/a khi sử dụng hàm vlookup. Nguyên nhân 1 : Lỗi đối số table_array Một trong các hạn chế lớn nhất của VLOOKUP là nó chỉ có thể tìm các giá trị vào cột ngoài cùng bên trái trong mảng. Vì vậy nếu giá trị tra cứu của bạn không có trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ thấy lỗi #N/A. Cách khắc phục  : Bạn có thể thử để sửa lỗi này bằng cách điều chỉnh của bạn về VLOOKUP để tham chiếu cột chính xác. Nếu đó là không có thể xảy ra, rồi thử di chuyển xung quanh cột của bạn. Mà có thể không thực tế cao nếu
DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

DCOUNT – Đếm ô trong excel có điều kiện

Hàm cơ sở dữ liệu
Hàm Dcount có tác dụng đếm số ô chứa số trong một cột bản ghi trong danh sách hoặc cơ sở dữ liệu khớp với các điều kiện mà bạn xác định. Đối số field là tùy chọn. Nếu đối số field bị bỏ qua, hàm dcount đếm tất cả các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với điều kiện cho trước. Cú pháp hàm Dcount DCOUNT(database, field, criteria) Trong đó các đối số có ý nghĩa sau Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong dấu ngoă