Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm PRODUCT – Hàm thực hiện tính tích của một trường (cột) dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết, ví dụ và cách sử dụng hàm Product – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel.

Mô tả:

Hàm toán học tích các giá trị của 1 trường (hoặc 1 cột) của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước.

Cú pháp:

DPRODUCT(database, field, criteria)

Trong đó:

– database: Được hiểu  là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng chứa thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột.

– field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, để nhập tên cột, vị trí cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu.

– criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột.

Lưu ý:

– Có thể dùng bất kì phạm vi nào cho đối số criteria sao cho phạm vi chứa tiêu để cột và ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột đó.

– Không nên đặt phạm vi điều kiện dưới danh sách vì khi thêm thông tin vào danh sách nếu hàng cuối cùng không trống mà lại chứa phạm vi điều kiện -> không thể thêm thông tin mới vào danh sách.

– Để đảm bảo thao tác trên toàn dữ liệu hãy để 1 dòng trống bên dưới tiêu đề cột trong phạm vi điều kiện.

– Không nên để phạm vi điều kiện đè lên danh sách.

Ví dụ:

Tính tích số lượng đã bán của điện thoại Sam Sung.

-> Giá trị vùng điều kiện là Sam Sung và tiêu đề cột là “Tên”.

– Tại nơi cần tính nhập công thức: =DPRODUCT(B9:F15,F9,D5:D6).

Mô tả công thức:

Hàm thực hiện tìm kiếm trong vùng B9:F15, thực hiện tính tích các giá trị trong cột F9 với điều kiện điện thoại có tên Sam Sung chính là điều kiện nằm trong vùng D5:D6.

– Sau đó nhấn Enter, ta được tích cần tính là:

– Thao tác tương tự ta có thể thay đổi điều kiện là giá trị số có thể so sánh: Tính tích số lượng của điện thoại có đơn giá < 8000000 -> thay đổi điều kiện như hình vẽ và giữ nguyên công thức được kết quả:

Trên đây là những hường dẫn chi tiết và những  lưu ý khi sử dụng hàm DProduct.

Chúc các bạn thành công!