Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm định nghĩa JOINIF – Gộp dữ liệu theo điều kiện trong Excel

Hôm nay mình sẽ giới thiệu  tới các bạn về Add-In giúp gộp dữ liệu ở trong Excel và cách để dùng  Add-In này. Đây là Add-In rất hay để giúp bạn có thể gộp dữ liệu theo điều kiện một cách mau chóng với hiệu quả.

Đầu tiên bạn cần tải Add-In này tại đây.

Sau khi đã tải về và thêm Add-In này vào trong Excel, Excel của bạn sẽ có thêm cả hàm JOINIF như hình bên dưới.

Cách sử dụng hàm JOINIF

Hàm JOINIF này hay được dùng cùng với hàm UNIQUELIST. Hàm UNIQUELIST sẽ tiến hành lấy ra danh sách những phần tử duy nhất từ trong danh sách ban đầu. Nếu Excel của bạn vẫn  chưa có hàm UNIQUELIST, các bạn tìm hiểu  bài  Loại bỏ trùng lặp trong Excel  mà mình từng đưa ra nhé. Khi đã có được danh sách những phần tử duy nhất (đã loại bỏ về  trùng lặp) mới dùng hàm JOINIF để tiến hành gộp dữ liệu theo điều kiện. Hàm  có 4 tham số, tham số đầu tiên  chính là vùng dữ liệu có chứa danh sách đã được loại bỏ trùng lặp, tham số thứ 2  chính là điều kiện để mà gộp dữ liệu, tham số thứ 3 chính là vùng dữ liệu bạn cần gộp, tham số sau cùng là ký tự được sử dụng để ngăn cách những dữ liệu sau khi được gộp).

Hình đầu tiên ở hướng dẫn này  là ví dụ mình thực hiện với toàn bộ bài  hướng dẫn này. Với dữ liệu tại cột A, mình cần loại bỏ  về trùng lặp để sở hữu  được danh sách những phần tử duy nhất. Mình đã sử dụng  tới hàm UNIQUELIST  nhằm lấy ra được danh sách này tới vùng E2:E10. Tại cột F, mình cần gộp dữ liệu ở  cột C theo  như điều kiện của cột E. Tại F2 mình  tiến hành nhập vào công thức

=JOINIF($A$1:$A$15,E2,$C$1:$C$15,”,”)

Kéo công thức này xuống những dòng tiếp theo, mình có được kết quả như ý muốn. Tại công thức trên thì:

  • $A$1:$A$15 là vùng dữ liệu có chứa danh sách đã  được loại bỏ trùng lặp
  • E2 là điều kiện để tiến hành gộp dữ liệu
  • $C$1:$C$15 là vùng dữ liệu bạn cần gộp
  • “,” nghĩa là mình dùng dấu phảy (,) để ngăn cách  các dữ liệu sau khi gộp, các bạn có thể dùng những  ký tự khác (dấu cách trắng hoặc bất cứ ký tự nào) cho việc ngăn cách  các dữ liệu sau khi gộp

Mình vừa  giới thiệu cho các bạn  về Add-In giúp gộp dữ liêu trong Excel một cách mau chóng và hiệu quả. Chúc các bạn thực hiện thành công !