Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm tự tạo UNIQUELIST – Loại bỏ trùng lặp trong Excel (Phần 1)

Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói tới Add-Ins tạo ra hàm  để loại bỏ trùng lặp ở  trong Excel, với Add-Ins này, các bạn sẽ lấy ra được danh sách những phần tử duy nhất có trong một hàng hay cột mau chóng. Trên Excel  đã có  sẵn công cụ Remove Dupplicates  dành cho  việc này nhưng thực tế là nó chỉ áp dụng được dành cho danh sách theo cột và sẽ  không linh động đối với các  dữ liệu được thêm mới vào, Add-In mình  đưa ra sẽ khắc phục được các hạn chế này.

Các bạn hãy tải Add-In này tại đây.

Sau khi  đã tải về, bạn hãy thêm Add-In này vào trong Excel của mình.

Khi việc thêm vào được hoàn tất Excel của các bạn sẽ có thêm hàm UNIQUELIST giống như hình dưới

Cách sử dụng hàm UNIQUELIST

Hàm UNIQUELIST sẽ trả về cho bạn giá trị duy nhất của một phần tử từ trong danh sách ban đầu. Hàm này dùng tới 2 tham số như sau:

+ Tham số thứ nhất chính là địa chỉ vùng  có chứa danh sách muốn loại bỏ trùng lặp. Lưu ý, vùng này chỉ thuộc  về một dòng hay là một cột thôi bạn nhé. Ví dụ tại hình trên, cột A, từ A1 tới A13 là danh sách chứa nhiều các phần tử trùng lặp. Để đưa ra danh sách duy nhất trong danh sách này, tham số đầu tiên cho hàm UNIQUELIST sẽ chính là $A$1:$A$13. Dấu $ thể hiện rằng là  mình  đã cố định vùng địa chỉ này. Nếu chưa hiểu rõ  về phần địa chỉở  trong Excel, các bạn có thể tìm hiểu giới thiệu về Các loại địa chỉ trong Excel của mình trước đấy.

+ Tham số thứ hai là một số, số này thể hiện ra  vị trí của mỗi phần tử bên  trong danh sách sau khi đã được loại bỏ trùng lặp. Vẫn với ví dụ trên, tại cột B chính là danh sách đã được loại bỏ trùng lặp của $A$1:$A$13, các bạn  sẽ thấy a tại vị trí thứ 1, b thứ 2, c  thứ 3 … và g nằm  ở vị trí lớn nhất đó  là 6. Do đấy, tại một ô bất kỳ, bạn hãy nhập vào hàm =UNIQUELIST($A$1:$A$13,x). Với x là những số nằm trong khoảng từ 1 tới  6 thì các bạn sẽ có được  các phần tử tương ứng trong  danh sách sau khi đã  được loại bỏ trùng lặp. Ví dụ =UNIQUELIST($A$1:$A$13,1) sẽ cho ra kết quả  với a, =UNIQUELIST($A$1:$A$13,6) được đưa ra là  g. Khi bạn nhập vào giá trị không được nằm trong khoảng từ 1 tới số phần tử duy nhất (tại ví dụ là từ 1 tới  6) thì hàm này sẽ trả về cho bạn giá trị rỗng.