Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm tự tạo WORDDIF –  Tìm ra các từ khác nhau trong chuỗi ký tự nằm trong 2 ô của Excel.

Bài viết này,  sẽ giới thiệu tới cho các bạn  về hàm tự tạo WORDDIF trong Excel nhằm  tìm ra những từ khác nhau trong  chuỗi ký tự nằm ở 2 ô của Excel. Công thức này vô cùng  hữu ích đối với những bạn có nhu cầu về  đối chiếu, so sánh  những chuỗi ký tự để tìm ra  được sự khác biệt

Đầu tiên bạn  cần tải Add-ins của hàm này về máy tại đây

Sau khi  đã tải Add-ins này về, bạn thêm Add-ins này vào trong  Excel của mình.

Khi đã thêm vào hoàn tất, Excel của sẽ có thêm  một hàm là WORDDIF, giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách  để sử dụng hàm này nhé

Giả sử mình có 2 ô như là hình bên dưới

Trong đó, ô A1 chính  là dữ liệu chuẩn, ô B1 là dữ liệu cần so sánh, giờ mình cần tìm  từ nào sai khác ở  giữa B1 với A1. Mình dùng  hàm WORDDIF, hàm này chứa 2 tham số, tham số đầu là chuỗi mà mình đang cần tìm sự ra  sai khác (ví dụ này chính là B1), tham số thứ 2 là một chuỗi chuẩn (  trong ví dụ là A1). Vậy để tìm sự khác biệt như đã nói ở trên, tại C1 mình sẽ nhập vào công thức

=WORDDIF(B1,A1)

Kết quả  có được như hình dưới

Nếu  xuất hiện nhiều từ sai khác, hàm này sẽ trả về những từ sai khác đấy và các từ sai khác này cũng sẽ được ngăn cách nhau nhờ  một dấu cách trắng, ví dụ như  là  bên hình dưới

Như vậy là bạn  biết được cách tự tạo WORDDIF trong Excel

Chúc các bạn thành công !