Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm BIN2DEC – Hàm tính toán chuyển đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2DEC là hàm được dùng để tính toán chuyển đổi  từ số nhị phân sang số thập phân

HỌC SỬ DỤNG HÀM TÍNH BIN2DEC TRONG OFFICE EXCEL

Công thức: = BIN2DEC(number)

Trong đấy:

Number là số nhị phân mà bạn muốn tiến hành chuyển đổi

Chú ý:

Trong tình huống  ô chứa số nhị phân mà có dữ liệu thuộc  dạng văn bản thì hàm sẽ báo lỗi

Trong tình huống số nhị phân đó có chứa quá 10 ký tự thì khi đó hàm tính BIN2DEC sẽ trả về cho bạn  kết quả là #num

Ví dụ:

Chuyển đổi số nhị phân sang thành số thập phân với các thông tin theo  như bảng tính ở bên dưới đây

Bước 1: Nhập  vào hàm tính tại ô C2

Bước 2: Ấn Enter để nhận được kết quả

Bước 3: Copy công thức xuống dưới dòng tiếp theo để nhận được kết quả tương ứng đối với số nhị phân là 10111001

Tuy nhiên tại số nhị phân ở ô B4  phần mềm sẽ không tính toán được bởi  nguyên do số nhị phân này đã chứa số ký tự vượt quá 10 cho nên hàm sẽ báo lỗi  giống như hình ảnh tại bên dưới đây

Trên đây mình đã chỉ cho các bạn cách dùng  hàm tính chuyển đổi số nhị phân sang thành số thập phân. Chúc các bạn thành công