Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm TRUE – Hàm trả về giá trị logic TRUE trong Excel

Bài viết  bên dưới sẽ giới thiệu tới các bạn về  hàm TRUE – 1 trong số các hàm nằm trong nhóm hàm logic  được sử dụng nhiều trong Excel.

Mô tả: Hàm sẽ  trả về giá trị logic TRUE  tại trong Excel.

Cú pháp: TRUE.

Hàm TRUE chẳng có đối số nào.

Ví dụ:

Nhập giá trị logic cho những giá trị còn lại.

– Muốn nhập  vào hàm TRUE -> bạn nhập công thức: =TRUE.

– Nhấn Enter -> giá trị TRUE  sẽ được nhập.

– Giá trị hàm TRUE thường hay  được dùng tới trong quá trình để tính toán các hàm logic:

Trong hàm:

– Hàm AND:

+ Giá trị TRUE kết hợp với 1 hay nhiều  các giá trị FALSE sẽ  trả về là giá trị FALSE.

+ Hàm AND trả về cho bạn  giá trị TRUE khi tất cả những giá trị logic ở  trong hàm đều là giá trị TRUE.

– Hàm OR:

+ Giá trị TRUE kết hợp cùng  1 hay nhiều giá trị FALSE -> hệ thống sẽ trả về giá trị TRUE.

+ Hàm OR trả về cho bạn  giá trị FALSE khi tất cả những  tham số trong hàm  đều có giá trị FALSE.

Trên đây những  hướng dẫn và ví dụ cụ thể dùng khi sử dụng hàm TRUE ở  trong Excel.

Chúc các bạn thành công!