Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm lượng giác và toán học

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

Công Thức Excel, Hàm lượng giác và toán học
Excel là ứng dụng mạnh mẽ giúp người dùng xử lý, tính toán và thống kê số liệu. Excel có thể thực hiện được nhiều phép tính có số lượng dữ liệu lớn mà máy tính không xử lý được. Và một trong những chức năng đó là việc tính tổng các cột dữ liệu cho trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng hàm dsum - là hàm tính tổng có điều kiện trong excel. Cú pháp hàm DSUM DSUM(database, field, criteria) Trong đó Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong
Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Hàm lượng giác và toán học
Bạn đang làm việc cùng hàng trăm, hàng nghìn  những con số La Mã nhưng  lại có đòi hỏi rằng tài liệu của bạn bắt buộc  phải dùng tới số Ả Rập. Chỉ cần 1 bước nhỏ là ngay tức khắc bạn đã có thể chuyển đổi chúng sang   thành số Ả Rập. Bài viết sau đây giới thiệu chi tiết về  Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã  trở thành số Ả Rập tại dưới dạng 1 số trong Excel. Mô tả: Hàm tiến hành  chuyển đổi 1 chữ số La Mã sang thành  một chữ số Ả Rập ở dưới dạng số. Cú pháp: ARABIC(text). Trong đó: text là chữ số La Mã bạn  muốn chuyển đổi, có thể nó  1 chuỗi text nằm trong dấu ngoặc kép hay  là kí tự trống cũng  có thể là một tham chiếu tới ô chứa của văn bản. Nó là  một tham số bắt buộc. Chú ý: - Nếu giá trị của  đối số text không phải là một giá trị hợp lệ (là giá trị số, ngày tháng
Hàm ACOTH – Hàm trả về giá trị nghịch đảo cotang hyperbol của một số trong Excel

Hàm ACOTH – Hàm trả về giá trị nghịch đảo cotang hyperbol của một số trong Excel

Hàm lượng giác và toán học
Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về ý nghĩa và hình thức sử dụng hàm ACOTH - 1 trong các hàm nằm ở nhóm hàm lượng giác và toán học  được sử dụng khá nhiều hiện nay. Mô tả: Hàm trả về cho bạn giá trị nghịch đảo  của cotang hyperbol (Arccotang hyperbol) cho một số. Hàm ACOTH  được hỗ trợ từ  các phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: ACOTH(number). Trong đấy: number là giá trị bạn cần tính, giá trị tuyệt đối của number yêu cầu cần lớn hơn 1, là một tham số bắt buộc. Chú ý: - Trường hợp các giá trị numbe không  là một  số -> hàm sẽ  trả về với giá trị lỗi #VALUE! - Arccotang hyperbol  chính là một giá trị tỷ biến cho Arccotang nguyên (dạng tròn). - Nếu  như giá trị đối số number < 1 -> hàm sẽ  trả về với giá trị lỗi #NUM! - Nếu như  giá trị tuyệt đối của
Hàm ACOT – Hàm tính arccotangent của một số trong Excel

Hàm ACOT – Hàm tính arccotangent của một số trong Excel

Hàm lượng giác và toán học
Bài viết sau đây giới thiệu chi tiết về  ý nghĩa và phương pháp sử dụng về hàm ACOT - 1 trong các hàm nằm ở  nhóm hàm lượng giác và toán học được dùng phổ biến hiện nay. Mô tả: Hàm sẽ trả về giá trị chính của arccotang hay là  nghịch đảo với cotang của một số. Hàm ACOT được  hỗ trợ  từ các phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: ACOT(number). Trong đấy: number  chính là giá trị cotang của góc cần lấy, là một  tham số bắt buộc. Chú ý: - Trường hợp nếu  giá trị number không phải là một  số -> hàm  sẽ trả về giá trị lỗi là #VALUE! - Giá trị number sẽ  là giá trị cotang của góc bạn cần tính. - Giá trị  khi trả về của hàm ACOT chính là góc với đơn vị góc là radian, nằm  ở trong khoảng từ 0 tới giá trị pi. - Muốn chuyển giá trị trả về của hàm ACOT sang thành đơn vị
Hàm ACOSH – Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Hàm ACOSH – Hàm tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một số trong Excel

Hàm lượng giác và toán học
Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết  về ý nghĩa và phương pháp sử dụng hàm ACOSH - 1 trong các hàm nằm ở nhóm hàm lượng giác và toán học được dùng phổ biến hiện nay. Mô tả: Hàm sẽ thực hiện  để tính cosin hyperbolic nghịch đảo của một  con số, cosin hyperbolic nghịch đảo chính là giá trị mà cosin hyperbolic của nó là  1 số. Giá trị số đó  cần phải lớn hơn 1. Cú pháp: ACOSH(number). Trong đấy: Number chính là giá trị cosin của góc cần lấy, giá trị number  phải được lớn hơn 1, là một tham số bắt buộc. Chú ý: - Đối số number chính là giá trị COSH cần phải tính, hay chính là một  ACOSH(COSH(number). - Trường hợp khi giá tr của number  nhỏ hơn 1-> hàm  sẽ trả về giá trị lỗi là  #NUM! - Giá trị  được trả về của hàm ACOSH sẽ là 1 số. Ví dụ: Thực hiện tính