Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm ACOTH – Hàm trả về giá trị nghịch đảo cotang hyperbol của một số trong Excel

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu chi tiết về ý nghĩa và hình thức sử dụng hàm ACOTH – 1 trong các hàm nằm ở nhóm hàm lượng giác và toán học  được sử dụng khá nhiều hiện nay.

Mô tả: Hàm trả về cho bạn giá trị nghịch đảo  của cotang hyperbol (Arccotang hyperbol) cho một số. Hàm ACOTH  được hỗ trợ từ  các phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ACOTH(number).

Trong đấy: number là giá trị bạn cần tính, giá trị tuyệt đối của number yêu cầu cần lớn hơn 1, là một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Trường hợp các giá trị numbe không  là một  số -> hàm sẽ  trả về với giá trị lỗi #VALUE!

– Arccotang hyperbol  chính là một giá trị tỷ biến cho Arccotang nguyên (dạng tròn).

– Nếu  như giá trị đối số number < 1 -> hàm sẽ  trả về với giá trị lỗi #NUM!

– Nếu như  giá trị tuyệt đối của number  bị nhỏ hơn 1 -> hàm  sẽ trả về  với giá trị lỗi #VALUE!

– Phương trình  về toán học của hàm ACOTH  chính là:

Ví dụ:

Tính nghịch đảo về  cotang hyperbol của những giá trị có trong bảng sau:

Tại ô cần tính bạn hãy nhập công thức: =ACOTH(2).

– Nhấn Enter -> giá trị về  nghịch đảo cotang hyperbol của 2 sẽ  là:

– Tương tự với những giá trị còn lại  bạn ra được kết quả:

– Riêng  với giá trị ACOTH(0) và ACOTH(-1) hàm trả về  cho bạn giá trị lỗi là  #NUM!

– Do giá trị 0 với  -1 nhỏ hơn 1 -> hàm được  trả về với giá trị lỗi #NUM!

Trên đây chính  là hướng dẫn chi tiết cách áp dụng và một  vài chú ý khi làm việc với hàm ACOTH.

Chúc các bạn thành công!