Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập dưới dạng 1 số trong Excel

Bạn đang làm việc cùng hàng trăm, hàng nghìn  những con số La Mã nhưng  lại có đòi hỏi rằng tài liệu của bạn bắt buộc  phải dùng tới số Ả Rập. Chỉ cần 1 bước nhỏ là ngay tức khắc bạn đã có thể chuyển đổi chúng sang   thành số Ả Rập. Bài viết sau đây giới thiệu chi tiết về  Hàm ARABIC – Hàm chuyển đổi một số La Mã  trở thành số Ả Rập tại dưới dạng 1 số trong Excel.

Mô tả: Hàm tiến hành  chuyển đổi 1 chữ số La Mã sang thành  một chữ số Ả Rập ở dưới dạng số.

Cú pháp: ARABIC(text).

Trong đó: text là chữ số La Mã bạn  muốn chuyển đổi, có thể nó  1 chuỗi text nằm trong dấu ngoặc kép hay  là kí tự trống cũng  có thể là một tham chiếu tới ô chứa của văn bản. Nó là  một tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu giá trị của  đối số text không phải là một giá trị hợp lệ (là giá trị số, ngày tháng với văn bản không phải là  số La Mã) -> hàm trả về  cho bạn giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu như đối số text =”” ->  thì hàm sẽ trả về giá trị 0.

– Chiều dài tối đa mà đối số text được sở hữu  là 255 ký tự -> giá trị tối đa để hàm ARABIC trả về  được là 255.000.

– Hàm không có sự  phân biệt giữa chữ số La MÃ viết hoa hoặc  viết thường.

– Mặc dù số La Mã âm không được  nằm ở trong tiêu chuẩn, nhưng nếu bạn cần dùng  tới thì chỉ việc chèn thêm một  dấu âm trước văn bản bằng  chữ La Mã, ví dụ: “-XXV.”

– Hàm ARABIC  sẽ bỏ qua khoảng trằng đầu với cuối của text.

– ARABIC hoạt động ngược  lại so với hàm ROMAN.

Ví dụ:

Chuyển đổi những  chữ số La Mã sang thành  số Ả Rập.

– Tại ô cần tính bạn hãy nhập công thức: =ARABIC(E7).

– Nhấn Enter -> giá trị  được chuyển đổi là:

– Hàm không có sự  phân biệt giữa chữ hoa với  chữ thường. Với giá trị “xxv” hàm cho cùng kết quả với cả giá trị “XXV”.

– Với chữ số La Mã âm muốn lấy giá trị  bạn nhập dấu trừ vào đằng trước -> kết quả:

– Trường hợp  bạn nhập giá trị chữ số La Mã không chuẩn xác -> hàm sẽ  trả về  với giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn cách dùng và một vài  chú ý khi làm việc với hàm ARABIC.

Chúc các bạn thành công!