Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Ở bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết tới cho  bạn cách dùng hàm Choose là 1 trong 10 hàm  Excel phổ biến nhất.

Mô tả:

Hàm tiến hành  trả về 1 giá trị ở  trong danh sách những đối số theo index_num.

Cú pháp:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], …).

Trong đấy:

– index_num: Vị trí của các giá trị trả về, là  một tham số bắt buộc. Index_num phải là một số hay là tham chiếu chứa số.

– value1, [value2], …: Là những giá trị trong danh sách, chứa tối đa 255 giá trị, những giá trị này có thể là một số , văn bản, hàm, công thức..

Chú ý:

– Nếu index_num = 1 -> hàm trả về với  giá trị thứ 1, bằng 2 hàm  sẽ trả về giá trị thứ 2.

– Nếu index_num < 1 hay lớn hơn số thứ tự của các giá trị cuối cùng tại trong danh sách -> hàm sẽ  trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu index_num là  một số thập phân hay phân số nó sẽ bị cắt cụt và lấy về phần nguyên thấp nhất.

Ví dụ:

  1. Ví dụ đơn thuần về phương pháp dùng hàm Choose.

Tìm đơn giá của điện thoại Lenovo trong danh sách đơn giá. Lenovo nằm tại  vị trí thứ 2 nên ta dùng hàm Choose theo như công thức: =Choose(2, E6,E7,E8,E9).

Nhấn Enter -> đơn giá của điện thoại Lenovo  sẽ là:

Đây là phương pháp sử dụng hàm Choose đơn giản tuy nhiên để dùng  hàm ta cần phải biết rõ về vị trí của giá trị được trả về.

  1. Ví dụ hàm Choose được kết hợp với hàm Sum.

Ví dụ bạn  muốn tính tổng tiền cần phải thanh toán cho các đơn hàng.

Tại ô bạn  cần tính tổng tiền bạn nhập công thức: SUM(CHOOSE(2,B6:B8,E6:E8).

Trong trường hợp này công thức sẽ dễ hiểu  rằng hàm Choose chọn lựa vùng dữ liệu thứ 2 là E6: E8 để mà tính tổng.

Nhấn Enter -> tổng giá tiền cần thanh toán sẽ là:

  1. Ví dụ hàm Choose khi kết hợp cùng hàm Counif.

Ví dụ nếu  muốn kiểm tra trong đơn hàng có chứa bao nhiêu mặt hàng có mức  giá 2,000,000.

Tại ô cần lấy ra số mặt hàng có đơn giá 2,000,000 ta nhập công thức: COUNIF(CHOOSE(2,D6:D9,E6:E9,F6:F9),E6).

Hàm Choose chọn lựa vùng E6:E9 để tìm kiếm dữ liệu sở hữu  giá trị bằng giá trị ô E6.

Nhấn Enter -> tổng số điện thoại chứa đơn giá 2,000,000 là:

Trên đây là cách dùng hàm Choose và một vài ứng dụng kết hợp giữa hàm Choose và những hàm khác trong Excel.

Chúc các bạn thành công!