Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 1 – Dạng mảng)

Bài viết bên dưới sẽ giới thiệu chi tiết các để dùng hàm Lookup – 1 trong 10 nhóm hàm được tìm hiểu nhiều nhất.

Mô tả: Hàm Lookup là một  hàm dùng để tra cứu và tìm kiếm ở trong Excel, cho phép bạn xem một hàng hay một cột và tìm ra một giá trị từ cùng một vị trí ở  trong hàng hay cột thứ 2.

Hàm Lookup sở hữu 2 dạng: dạng mảng với dạng vector.

  1. DẠNG MẢNG.

Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, array).

Trong đấy:

– lookup_value: Là giá trị cần được tìm kiếm.

– array: Vùng dữ liệu có chứa giá trị cần được tìm kiếm.

Chú ý:

– Trường hợp giá trị được tìm kiếm không  tìm thấy được trong array -> hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong array nhưng  mà nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm.

– Nếu look_value nhỏ hơn  cả giá trị nhỏ nhất ở trong array -> Hàm Lookup  sẽ trả về với giá trị lỗi.

– Các giá trị tại trong mảng cần phải được sắp xếp theo  như thứ tự tăng dần để có được kết quả chính xác.

– Nếu mảng chứa số cột nhiều hơn là số hàng -> hàm tìm ở  trong hàng thứ nhất. Nếu mảng có dạng vuông hay số hàng nhiều hơn là cột thì hàm sẽ tìm ở trong cột thứ 1.

Ví dụ:

Với doanh số  của nhân viên bán được sở hữu mức thưởng riêng. Tìm mức thưởng cho những nhân viên bán được 30 sản phẩm và các nhân viên bán được tới 55, 59 sản phẩm.

Tính doanh thu của các nhân viên bán được tới 30 sản phẩm. Tại ô cần tính bạn nhập  vào công thức: =LOOKUP(30,C6:D10).

Nhấn Enter ta có  kết quả nhân viên đấy nhận được mức thưởng là:

– Với nhân viên sở hữu doanh thu 55 sản phẩm không có nằm trong giá trị tại cột thưởng nhưng vẫn có giá trị  được trả về.

Tại ô cần tính bạn nhập công thức: =LOOKUP(55,C6:D10).

Thậm chí đối  với nhân viên bán được doanh số  đạt 59 cũng sẽ chỉ nhận được là 600.0000 tiền thưởng: