Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm Lookup – Hàm tra cứu và tham chiếu trong Excel (Phần 2 – Dạng Vector)

  1. DẠNG VECTOR.

Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector]).

Trong đấy:

– lookup_value: Giá trị cần được tìm kiếm, là một tham số bắt buộc.

– lookup_vector: Vùng chứa  các giá trị cần tìm kiếm tuy nhiên chỉ chứa 1 hàng hay 1 cột, dữ liệu vùng có thể  là kiểu số, văn bản hay là giá trị logic, là một tham số bắt buộc.

– result_vector: Vùng chứa kết quả được tìm kiếm chỉ chứa tối đa 1 hàng hay là 1 cột, là một tham số tùy ý.

Chú ý:

– Giá trị ở trong Lookup_vector phải được sắp xếp theo như thứ tự tăng dần để cho quá trình tìm kiếm không  bị xảy ra lỗi.

– Trường hợp nếu giá trị tìm kiếm không có ở trong vùng tìm kiếm hàm sẽ lấy giá trị lớn nhất ở  trong lookup_vector mà giá trị đấy sẽ nhỏ hơn  là giá trị cần tìm kiếm.

– Nếu như giá trị tìm kiếm nhỏ hơn  là giá trị nhỏ nhất ở  trong lookup_vector -> hàm  sẽ trả về  với giá trị lỗi.

Ví dụ:

Bạn có một số tiền và muốn mua điện thoại, bạn muốn xác định xem  với số tiền đấy mua điện thoại nào sẽ là hợp lý nhất.

Ví dụ với số tiền là 4,500,000 bạn muốn tìm hiểu để mua loại điện thoại loại nào. Tại ô cần tìm bạn nhập công thức: =LOOKUP(D8,D6:D10,C6:C10) hay cũng có thể nhập công thức: =LOOKUP(4500000,D6:D10,C6:C10). Chú ý tại trường hợp này bạn không nên dùng dấu phẩy phân cách trong số.

Nhấn Enter -> Với số tiền 4500000 thì  bạn có thể  chọn lựa  loại điện thoại của hãng Oppo.

Với số tiền 6900000 không nằm ở  trong cột D, tuy nhiên hàm vẫn sẽ lấy giá trị lớn nhất ở  trong cột D nhưng  lại nhỏ hơn 6900000.

Tại ô cần tính bạn nhập công thức: =LOOKUP(6900000,D6:D10,C6:C10).

Nhấn Enter -> thì  với số tiền là  6900000 bạn có thể mua  được điện thoại Iphone.

Qua ví dụ trên các bạn sẽ thấy rằng hàm Lookup có thể  thay thế cho hàm If.

Trên đây là cách dùng hàm LOOKUP và ví dụ cụ thể dành cho từng trường hợp.

Chúc các bạn thành công!