Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm ACCRINTM – Hàm trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Excel  cung cấp tới người dùng rất nhiều hàm hỗ trợ  tính toán trên nhiều lĩnh vực: Thống kê, tài chính, toán học, … Bên dưới đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn về hàm tài chính ACCRINTM trong Excel

Hàm ACCRINTM ở trong Excel là hàm trả về phần tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đã đáo hạn, bên dưới đây sẽ là cách sử dụng và cú pháp của hàm này cùng với các ví dụ minh họa. Bạn có thể dùng được hàm ACCRINTM trong Excel trên những  phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và cả Office 2003.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM ACCRINTM TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

Trong Đấy:

– Issue: Là ngày bắt đầu phát hành chứng khoán.

– Settlement: Ngày tới hạn của chứng khoán.

– Rate: Lãi suất cho phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

– Par: Mệnh giá của chứng khoán. Nếu như bỏ qua, hàm ACCRINTM sẽ tự mặc định là $1.000.

– Basis: Cơ sở để đếm ngày sẽ dùng.

+ Basic = 0 hay  bỏ qua: US (NASD) 30/360

+ Basic = 1: Thực tế/thực tế

+ Basic = 2: Thực tế/360

+ Basic = 3: Thực tế/365

+ Basic = 4: Châu Âu 30/360

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính bên dưới, các giá trị được nhập vào được tương ứng với những  tham số của hàm trong Excel

Tính phần tiền lãi cộng dồn dành cho chứng khoán trả lãi khi đã đáo hạn. Tại ô C11 bạn tiến hành nhập công thức =ACCRINTM(C6,C7,C8,C9,C10), ta sẽ được kết quả như hình bên dưới.

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm ACCRINTM để tính được tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi  đã đáo hạn. Hàm tính toán tiền lãi này sẽ hỗ trợ  cho bạn trong việc tính được nhanh chóng và chính xác cho  giá trị tiền lãi cộng dồn dựa theo số liệu thực tế của bạn.