Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm AMORDEGRC – Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán

Excel là công cụ có tầm  quan trọng  rất lớn đối với những nhân viên văn phòng, kế toán, … Đây là một công cụ bảng tính tuyệt vời và dễ dùng. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn hàm AMORDEGRC trong Excel giúp  bạn tính khấu hao cho mỗi kỳ kế toán.

Hàm AMORDEGRC trong Excel sẽ trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán thông qua việc sử dụng hệ số khấu hao. Hàm AMORDEGRC được nhắc tới sau đây có thể được dùng ở  trên những  phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 hay Office 2003.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM AMORDEGRC TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: AMORDEGRC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis])

Trong Đấy:

– Cost: Chi phí của  tài sản, là một tham số bắt buộc

– Date_purchased: Ngày mua về tài sản, là một  tham số bắt buộc

– First_period: Ngày kết thúc của kỳ đầu tiên ,là một tham số bắt buộc

– Salvage: Giá trị  được thu hồi khi kết thúc về vòng đời của tài sản

– Period: Kỳ

– Rate: Tỉ lệ được khấu hao

– Basis: Cơ sở năm được sử dụng, có thể tùy chọn

+ Basis = 0 hay bỏ qua: 360 ngày

+ Basis = 1: thực tế

+ Basis = 3: 365 ngày/năm

+ Basis = 4: 360 ngày/năm

Chú Ý:

– Hàm AMORDEGRC trả về khấu hao cho tới kỳ cuối của vòng đời tài sản hay tới khi giá trị khấu hao dồn lớn hơn  là chi phí tài sản – giá trị thu hồi.

– Hệ số khấu hao:

+ 1,5: Tương ứng với  cả vòng đời của tài sản từ 3 tới 4 năm

+ 2: Tương ứng với  cả vòng đời của tài sản từ 5 tới 6 năm

+ 2,5: Tương ứng vớ cả i vòng đời của tài sản từ hơn  6 năm trở lên

– Tỉ lệ khấu hao sẽ tăng lên 50% tại  kỳ trước của  kỳ cuối cùng và tăng 100% vào trong kỳ cuối

– Nếu như vòng đời của tài sản từ 0 tới 1, từ 1 tới  2, từ 2 tới 3, từ 3 tới 4 thì hàm AMORDEGRC  sẽ trả về #NUM!

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính dưới, những  giá trị được nhập vào  sẽ tương ứng với những tham số của hàm trong Excel

Tính khấu hao dành cho mỗi kỳ kế toán, tại  đây chúng ta sẽ thực hiện tính khấu hao ở  kỳ thứ nhất. Bạn nhập  vào công thức tại ô C13 =AMORDEGRC(C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12). Ta  sẽ được kết quả như hình bên dưới.

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm AMORDEGRC tại trong Excel, một cách đơn giản và dễ dàng giúp bạn thuận tiện hơn trong mỗi kỳ kế toán của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều phần mềm kế toán hữu ích hỗ trợ cho công việc của bạn