Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm AMORLINC – Hàm tính khấu hao kỳ hạn cho mỗi kỳ kế toán

Hàm AMORLINC trong Excel là một trong các hàm tính toán hiệu quả  dành cho  các nhân viên kế toán. Hàm AMORLINC giúp ích rất lớn cho bạn trong việc  tính khấu hao kỳ hạn dành cho mỗi kỳ kế toán.

Bên cạnh dùng tới những phần mềm kế toán, một kế toán cần  phải thuần thục về các hàm có trong excel . Một trong các hàm hay được dùng tới đó là AMORLINX.

Với cách dùng giống như phần lớn những hàm tính toán khác, bạn chỉ việc  nhập vào những  thông số cần thiết  dành cho các biến của hàm AMORLINC. Sau đấy bạn sẽ có ngay được kết quả  để tính giá trị khấu hao kỳ hạn dành  cho các dữ liệu mà  bạn đang cần giải quyết.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM AMORLINC TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp: AMORLINC(cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, basis)

Trong Đấy:

– Cost là giá trị của  chính tài sản.

– Date_purchased là ngày  đã mua tài sản.

– First_period là ngày để  kết thúc ở  kỳ thứ nhất.

– Salvage là giá trị được thu hồi khi kết thúc  hết vòng đời của tài sản.

– Period là kỳ tính khấu hao.

– Rate là tỷ lệ của  khấu hao.

– Basis là cơ sở sử dụng để đếm ngày (mặc định sẽ là 0), trong đó:

+ Basis = 0: Một tháng có  tới 30 ngày/Một năm là 360 ngày (theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ).

+ Basis = 1: Số ngày thực tế trong  mỗi tháng / Số ngày thực tế tại mỗi năm.

+ Basis = 2: Số ngày thực tế trong mỗi tháng / Một năm có 360 ngày.

+ Basis = 3: Số ngày thực tế trong mỗi tháng / Một năm sẽ  có 365 ngày.

+ Basis = 4: Một tháng có được 30 ngày / Một năm có là 360 ngày (theo tiêu chuẩn Châu Âu).

Ví dụ: Cho bảng tính chứa các dữ liệu như hình bên dưới. Tính khấu hao kỳ hạn.

– Ta nhập  vào công thức tại ô B13 = AMORLINC(B6,B7,B8,B9,B10,B11,B12). Kết quả sẽ có như sau.

Vậy là bạn đã biết cách để dùng tới hàm AMORLINC  nhằm  tính khấu hao kỳ hạn dành  cho mỗi kỳ kế toán rồi đấy. Việc sử dụng hàm này hỗ trợ sẽ giúp bạn tiết kiệm được  khá lớn thời gian cho công việc của mình, đồng thời cũng gia  tăng độ chính xác của những kết quả tính toán.