Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm IPMT, sử dụng hàm tài chính trong Excel

Hàm IPMT trong Excel hỗ trợ người  sử dụng tính toán tài chính liên quan đến những  khoản đầu tư, tài sản, lãi suất. Nếu chưa làm tốt được hàm này thì bạn hãy tìm hiểu bài hướng dẫn sau  đây của thuthuatexcelhay nhé

Hàm IPMT ở  trong Excel là hàm trả về các thanh toán lãi dành  cho một khoản đầu tư tại một kỳ hạn đã cho. Hàm IPMT được áp dụng rộng rãi  ở trong lĩnh vực tài chính, bạn dùng nó để tính toán với những số liệu cụ thể  ở trên bảng tính của mình.

Khi học Excel thì bạn sẽ tiếp xúc với rất nhiều những hàm tính toán, hàm thống kê … Hàm IPMT là một trong các hàm tính toán khá  là đơn giản, tuy nhiên chẳng phải bạn nào cũng nắm được rõ. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về hàm này ở bên dưới nhé

HÀM IPMT, SỬ DỤNG HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL

Cú Pháp: IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

Trong Đấy:

– Rate: Lãi suất tính  theo kỳ hạn, là một  tham số bắt buộc

– Per: Kỳ hạn mong muốn tính lãi, là một tham số bắt buộc, thuộc khoảng từ 1 tới nper

– Nper: Tổng số kỳ hạn để thanh toán, là một  tham số bắt buộc

– Pv: Giá trị hiện tại, là một tham số bắt buộc

– fv: Giá trị  mà tương lai thu được. Nếu bỏ qua sẽ được mặc định là 0

– type: Thời điểm để thanh toán. Nếu bỏ qua sẽ  được mặc định là 0

+ type = 0: Thanh toán vào cuối kỳ

+ type = 1: Thanh toán vào đầu kỳ

Xét Ví dụ:

Cho bảng tính giống như hình dưới, những dữ liệu được nhập vào sẽ  tương ứng với những tham số của hàm IPMT tại Excel.

Yêu cầu:

– Tính tiền lãi đã đến  hạn trong tháng thứ nhất của khoản vay

– Tính tiền lãi  đã đến hạn trong năm cuối của khoản vay (những khoản thanh toán được trả theo hàng năm)

– Tính tiền lãi  đã đến hạn trong tháng thứ nhất của một khoản vay. Nhập công thức vào ô C10 =IPMT(C6/12,C7,C8*12,C9). Ta sẽ được kết quả giống  như hình dưới. Trong đấy:

+ Lãi suất hàng năm / 12 (tháng) = lãi suất  của 1 tháng

+ Số năm  của khoản vay * 12 (tháng) = Số tháng của khoản vay

– Tính tiền lãi  đã đến hạn trong năm cuối của một khoản vay. Nhập vào công thức tại  trong ô C11 =IPMT(C6,5,C8,C9). Ta được kết quả  theo như hình bên dưới.

Trên đây chúng tôi đã chỉ cho các bạn cách dùng tới của hàm IPMT trong Excel, nhờ đấy bạn có thể tính tiền lãi tại mỗi kỳ hạn nhất định của  một khoản vay. Hàm IPMT được dùng  trên những phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 với Office 2003

Ngoài hàm IPMT,  cách dùng  hàm INTRATE – Hàm tính lãi suất của chứng khoán đã đầu tư trong Excel  cũng là hàm bạn nên học để có thể thành thạo hơn khi thao tác với Excel .

Cũng khá là phổ biến, Hàm DURATION cũng sẽ giúp bạn trong việc  tính toán tại lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Hàm DURATION sở hữu công thức khá đơn giản, chỉ qua một vài ví dụ là bạn sẽ nắm rõ  được hàm này trong tay.