Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm DAY – Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định dạng ngày tháng năm từ văn bản sang dạng số hay đơn thuần chỉ là muốn lấy ngày trong ngày/tháng/năm để phục vụ cho phép tính toán của mình. Thay cho việc phải dùng cách thủ công ngồi viết ra giấy rồi tính toán thì chúng ta có thể nhờ đến sự trợ giúp của Hàm day trong Excel.

Cách sử dụng hàm day chi tiết nhất

Cú pháp: =DAY(serial_number)

Trong đó :

Serial_number: giá trị ngày, tháng hoặc năm mà bạn muốn thực hiện lấy ra ngày cho một mục đích công việc, học tập nào khác.

Những lưu ý khi sử dụng hàm Day

Giá trị serial_number là bắt buộc. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên và có giá trị trong khoảng 1 – 31, tháng có giá trị trong khoảng 1 – 12. Ngày tháng năm trong Excel được lưu trữ dưới dạng số liên tiếp để sử dụng thuận tiện cho tính toán hơn.

Ví dụ minh hoạ thực tế cách dùng hàm Day trong excel

Cho bảng dữ liệu chứa thông tin hàng hóa là linh kiện hay thiết bị điện tử của một công ty có thời gian lấy hàng. Bây giờ bạn hãy tách giá trị ngày ở bảng thời gian để phục vụ công việc tiếp theo.

Ví dụ về hàm DAY trong Excel trả về ngày tháng năm

Để tách ngày của ngày/tháng/năm cụ thể thì áp dụng hàm DAY ta được = DAY(C6)

Trong đó:

C6: Vị trí ô tham chiếu muốn lấy giá trị ngày

Các bạn nhấn Enter và đây là kết quả:

Kết quả áp dụng hàm DAY tách ngày của tên hàng Máy tính

Ta áp dụng tương tự công thức với những hàng hóa khác trong bảng dữ liệu cần hiển thị ta sao chép công thức tương ứng đến những hàng cần tách ngày. Kết quả như dưới:

Áp dụng hàm DAY tương tự với những hàng hóa còn lại

Có thể nói cách sử dụng hàm DAY trong Excel trả về ngày của ngày tháng năm cũng dễ áp dụng mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra trong Excel còn hỗ trợ bạn nhiều hàm liên quan khác đến ngày tháng năm, bạn có thể tham khảo thêm hàm DATEVALUE – chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số seri để có thể thành thạo các hàm thời gian và ngày tháng năm trong Excel trong thời gian nhanh nhất.