Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm HOUR – Chuyển đổi số sê-ri thành giờ

Bài viết này hướng dẫn về  cú pháp công thức và cách sử dụng  hàm HOUR ở trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giờ cho một giá trị thời gian. Giờ được trả về sẽ có dạng số nguyên,  là  từ 0 (12:00 SA) tới 23 (11:00 CH).

Cú pháp

HOUR(serial_number)

Cú pháp của  hàm HOUR có những đối số sau đây:

Serial_number  – tham số Bắt buộc. Thời gian có chứa giờ mà bạn đang  muốn tìm. Thời gian có thể được nhập vào ở  dưới dạng chuỗi  các văn bản đặt ở  trong dấu ngoặc kép, (ví dụ như  “6:45 CH”), ở dạng số thập phân (ví dụ như  0,78125, biểu thị  dành cho 6:45 CH) hay là  dạng kết quả của những công thức hay là  hàm khác (ví dụ TIMEVALUE(“6:45 PM”)).

Chú thích

Giá trị thời gian chính là một phần của giá trị ngày và nó  được biểu thị  thông qua số thập phân (ví dụ 12:00 CH sẽ được thể hiện là 0,5 do nó là một nửa ngày).

Ví dụ

Sao chép  về dữ liệu ví dụ ở trong bảng sau đây rồi  dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức hiện ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy nhấn Enter. Nếu cần, bạn hãy chỉnh lại độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.