Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm tương thích

Hàm BETAINV – Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BETAINV – Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm tương thích
Trả về giá trị nghịch đảo của hàm mật độ xác suất beta lũy tích cho một phân bố beta đã xác định. Tức là, nếu xác suất = BETADIST(x,...) thì BETAINV(xác suất,...) = x. Có thể dùng phân bố beta trong lập kế hoạch dự án để làm mẫu thời gian có thể hoàn thành trên cơ sở thời gian dự kiến và khả năng có sự thay đổi. QUAN TRỌNG: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù bạn vẫn có thể sử dụng hàm BETAINV nhưng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên sử dụng các hàm mới, vì hàm này có thể sẽ không còn được hỗ trợ  ở các phiên bản tương lai của Excel. Cú pháp BETAINV(probability,alpha,beta,[A],[B]) Cú pháp hàm BETAINV có các đối số sau đây: Probability  Bắt buộc. Xác suấ
Hàm CHIINV – Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHIINV – Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm tương thích
Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Nếu xác suất = CHIDIST(x,...) thì CHIINV(xác suất,...) = x. Hãy dùng hàm CHIINV này để so sánh kết quả quan sát được với kết quả dự kiến để xác định giả thuyết ban đầu của bạn có hợp lệ hay không. QUAN TRỌNG: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này bạn vẫn có thể sử dụng nhưng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không thể sử dụng được ở các phiên bản tương lai của Excel. Cú pháp CHIINV(probability,deg freedom) Cú pháp hàm CHIINV có các đối số sau đây: Probability  Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố khi bình p
Hàm CHIDIST – Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm CHIDIST – Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương

Hàm tương thích
Trả về xác suất tại đầu bên phải cho phân bố khi được bình phương. Phân bố χ2 gắn với cả kiểm thử χ2. Hãy sử dụng kiểm thử χ2 để so sánh những giá trị quan sát được với dự kiến. Ví dụ, thí nghiệm về  di truyền có thể đưa tới giả thuyết là  thế hệ tiếp theo ở cây trồng sẽ sở hữu một bộ màu nhất định. Bằng cách so sánh các kết quả quan sát được với  những kết quả dự kiến, bạn có thể xác định được giả thuyết ban đầu của mình là  có hợp lệ không. QUAN TRỌNG: Hàm này đã được thay  bằng một hay là  nhiều hàm mới có  độ chính xác cao hơn và sở hữu tên gọi phản ánh rõ hơn về  công dụng của chúng. Mặc dù hàm vẫn sẵn dùng nhằm đảm bảo cho tính tương thích ngược, bạn cũng cần xem xét về việc dùng  các hàm mới hơn, vì hàm này có lẽ sẽ  chẳng còn sẵn dùng nữa trong  các phiên bản Excel  t
Hàm BETADIST – Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETADIST – Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm tương thích
Trả về  cho hàm mật độ  xác suất của  beta lũy tích. Phân bố beta hay được sử dụng để nghiên cứu sự biến thiên theo  như tỷ lệ phần trăm của một vài thứ qua các mẫu, chẳng hạn như  là thời gian trong ngày mà người ta dùng để xem ti vi. QUAN TRỌNG: Hàm này hiện đã  được thay bằng các loại hàm mới chứa độ chính xác cao hơn và sở hữu tên gọi phản ánh rõ hơn cho từng  công dụng của chúng. Dù cho hàm này vẫn đang sẵn dùng để đảm bảo cho tính tương thích ngược, tuy nhiên bạn nên xem xét lại việc sử dụng hàm này từ bây giờ  vì có thể nó sẽ không được dùng nữa trong các phiên bản tương lai của Excel. Cú pháp BETADIST(x,alpha,beta,[A],[B]) Cú pháp cho hàm BETADIST có những đối số sau đây: X – tham số Bắt buộc. Giá trị giữa A với B  được dùng để định trị hàm. Alpha - tham