Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm BETADIST – Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Trả về  cho hàm mật độ  xác suất của  beta lũy tích. Phân bố beta hay được sử dụng để nghiên cứu sự biến thiên theo  như tỷ lệ phần trăm của một vài thứ qua các mẫu, chẳng hạn như  là thời gian trong ngày mà người ta dùng để xem ti vi.

QUAN TRỌNG: Hàm này hiện đã  được thay bằng các loại hàm mới chứa độ chính xác cao hơn và sở hữu tên gọi phản ánh rõ hơn cho từng  công dụng của chúng. Dù cho hàm này vẫn đang sẵn dùng để đảm bảo cho tính tương thích ngược, tuy nhiên bạn nên xem xét lại việc sử dụng hàm này từ bây giờ  vì có thể nó sẽ không được dùng nữa trong các phiên bản tương lai của Excel.

Cú pháp

 • BETADIST(x,alpha,beta,[A],[B])
 • Cú pháp cho hàm BETADIST có những đối số sau đây:
 • X – tham số Bắt buộc. Giá trị giữa A với B  được dùng để định trị hàm.
 • Alpha – tham số Bắt buộc. Một tham biến ở phân phối.
 • Beta – tham số Bắt buộc. Một tham biến ở phân phối.
 • A – Tùy chọn. Cận dưới ở khoảng x.
 • B -Tùy chọn. Cận trên ở khoảng x.

Chú thích

 • Nếu bất cứ đối số nào không phải là một số, hàm BETADIST sẽ trả về giá với trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu alpha ≤ 0 hay beta ≤ 0, hàm BETADIST sẽ trả về với giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu x < A, x > B, hay A = B, hàm BETADIST sẽ trả về với giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu bạn bỏ qua những giá trị A và B, hàm BETADIST sẽ dùng phân bố tích lũy beta chuẩn hóa, để A = 0 với B = 1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ tại bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức được hiển thị ra kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy là nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể tiến hành điều chỉnh độ rộng của  cột để xem tất cả dữ liệu.