Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm văn bản

Hàm FIXED – Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Hàm FIXED – Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Hàm văn bản
Bài viết này hướng dẫn cú pháp công thức và cách dùng hàm FIXED trong Microsoft Excel. Mô tả Hàm FIXED được sử dụng làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định, định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản. Cú pháp FIXED(number, [decimals], [no_commas]) Cú pháp hàm FIXED có các đối số dưới đây: Number ( Bắt buộc). Số mà bạn muốn làm tròn và chuyển thành văn bản. Decimals (Tùy chọn). Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân. No_commas ( Tùy chọn). Giá trị lô-gic, nếu là TRUE sẽ ngăn không cho hàm FIXED bao gồm các dấu phẩy trong văn bản trả về. Chú thích Số trong Microsoft Excel không bao giờ được quá 15 chữ số có nghĩa, nhưng đối số thập phân có thể lớn đến 127. Nếu đối số thập phân là số
Hàm FIND, FINDB – Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác

Hàm FIND, FINDB – Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác

Hàm văn bản
Bài viết này sẽ hướng dẫn cú pháp ,công thức và cách dùng hàm FIND và FINDB trong Microsoft Excel. Mô tả Hàm FIND và FINDB tác dụng định vị một chuỗi văn bản nằm trong chuỗi văn bản thứ hai và trả về số của vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản thứ nhất tính từ ký tự thứ nhất của chuỗi văn bản thứ hai. QUAN TRỌNG: Các hàm này có thể không hỗ trợ ở một số ngôn ngữ. Hàm FIND thường để dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS), còn hàm FINDB thường để dùng với những ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS). Cài đặt ngôn ngữ mặc định trong máy tính của bạn sẽ ảnh hưởng tới giá trị trả về theo cách như sau: Hàm FIND luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể cài đặt ngôn ngữ mặc định là gì. Hàm FINDB sẽ đếm mỗi ký tự byte kép l
Hàm DOLLAR – Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Hàm DOLLAR – Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Hàm văn bản
Bài viết này sẽ hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm DOLLAR trong Microsoft Excel. Mô tả Hàm toán mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay là hàm DOLLAR, tác dụng của nó là giúp chuyển đổi số thành định dạng văn bản và áp dụng biểu tượng tiền tệ. Tên hàm (và biểu tượng mà hàm áp dụng) tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ trên máy tính của bạn. Hàm này chuyển đổi số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ với số thập phân được làm tròn đến vị trí do bạn lựa chọn. Định dạng được dùng là $#,##0,00_);($#,##0,00). Cú pháp DOLLAR(number, [decimals]) Cú pháp hàm DOLLAR có các đối số sau đây: Number Bắt buộc. Số, tham chiếu đến phạm vi chứa số hoặc công thức sẽ trả về số. Decimals Tùy chọn. Số
Hàm CLEAN – Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Hàm CLEAN – Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Hàm văn bản
Bài viết sẽ hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm CLEAN trong Microsoft Excel. Mô tả Là hàm để loại bỏ các ký tự không in được khỏi văn bản. Hãy dùng CLEAN cho văn bản được nhập từ ứng dụng khác vào có chứa các ký tự không tương thích với hệ điều hành của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng CLEAN để xóa bỏ mã máy tính mức thấp thường có ở đầu và cuối tệp dữ liệu và không cần in ra. QUAN TRỌNG: Hàm CLEAN được thiết kế để loại bỏ 32 ký tự không in được đầu tiên trong mã ASCII 7 bit (các giá trị từ 0 đến hết 31) khỏi văn bản. Trong bộ ký tự Unicode, có thêm các ký tự không in được (giá trị 127, 129, 141, 143, 144 và 157). Bản thân hàm CLEAN không loại bỏ những ký tự không in được bổ sung này. Để biết ví dụ về cách loại bỏ khỏi những ký tự không in được bổ sung này khỏi văn bản, hãy x