Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm CLEAN – Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Bài viết sẽ hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm CLEAN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Là hàm để loại bỏ các ký tự không in được khỏi văn bản. Hãy dùng CLEAN cho văn bản được nhập từ ứng dụng khác vào có chứa các ký tự không tương thích với hệ điều hành của bạn. Ví dụ, bạn có thể dùng CLEAN để xóa bỏ mã máy tính mức thấp thường có ở đầu và cuối tệp dữ liệu và không cần in ra.

QUAN TRỌNG: Hàm CLEAN được thiết kế để loại bỏ 32 ký tự không in được đầu tiên trong mã ASCII 7 bit (các giá trị từ 0 đến hết 31) khỏi văn bản. Trong bộ ký tự Unicode, có thêm các ký tự không in được (giá trị 127, 129, 141, 143, 144 và 157). Bản thân hàm CLEAN không loại bỏ những ký tự không in được bổ sung này. Để biết ví dụ về cách loại bỏ khỏi những ký tự không in được bổ sung này khỏi văn bản, hãy xem mục Loại bỏ dấu cách và các ký tự không in được khỏi văn bản.

Cú pháp

  • CLEAN(text)
  • Cú pháp hàm CLEAN có các đối số sau đây
  • Text ( Bắt buộc). Bất kỳ thông tin hay trang tính nào bạn muốn loại bỏ ký tự không in được khỏi đó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm CLEAN. Chúc các bạn thực hiện thành công.