Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Hàm DOLLAR – Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Bài viết này sẽ hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm DOLLAR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm toán mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay là hàm DOLLAR, tác dụng của nó là giúp chuyển đổi số thành định dạng văn bản và áp dụng biểu tượng tiền tệ. Tên hàm (và biểu tượng mà hàm áp dụng) tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ trên máy tính của bạn.

Hàm này chuyển đổi số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ với số thập phân được làm tròn đến vị trí do bạn lựa chọn. Định dạng được dùng là $#,##0,00_);($#,##0,00).

Cú pháp

  • DOLLAR(number, [decimals])
  • Cú pháp hàm DOLLAR có các đối số sau đây:
  • Number Bắt buộc. Số, tham chiếu đến phạm vi chứa số hoặc công thức sẽ trả về số.
  • Decimals Tùy chọn. Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân. Nếu decimals là số âm, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu bạn bỏ qua đối số decimals, nó được giả định là bằng 2.

Lưu ý

Sự khác nhau giữa định dạng ô bằng lệnh ruy-băng và dùng hàm DOLLAR là ở chỗ hàm DOLLAR chuyển đổi kết quả thành văn bản. Số được định dạng với hộp thoại Định dạng Ô vẫn là số. Bạn có thể tiếp tục dùng kết quả do hàm DOLLAR tạo ra trong các công thức khác vì Excel chuyển đổi số được nhập ở dạng văn bản thành số khi tính toán.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Chúng tôi đã hướng dẫn xong cách dùng hàm DOLLAR trong EXCEL. Chúc các bạn thành công.