Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm FIND, FINDB – Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác

Bài viết này sẽ hướng dẫn cú pháp ,công thức và cách dùng hàm FIND và FINDB trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm FIND và FINDB tác dụng định vị một chuỗi văn bản nằm trong chuỗi văn bản thứ hai và trả về số của vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản thứ nhất tính từ ký tự thứ nhất của chuỗi văn bản thứ hai.

QUAN TRỌNG:

 • Các hàm này có thể không hỗ trợ ở một số ngôn ngữ.
 • Hàm FIND thường để dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS), còn hàm FINDB thường để dùng với những ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS). Cài đặt ngôn ngữ mặc định trong máy tính của bạn sẽ ảnh hưởng tới giá trị trả về theo cách như sau:
 • Hàm FIND luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể cài đặt ngôn ngữ mặc định là gì.
 • Hàm FINDB sẽ đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi bạn đã cho phép soạn thảo một ngôn ngữ hỗ trợ DBC. Nếu không, hàm FINDB sẽ đếm mỗi ký tự là 1.
 • Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm: Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nhật.

Cú pháp

 • FIND(find_text, within_text, [start_num])
 • FINDB(find_text, within_text, [start_num])
 • Cú pháp của hàm FIND và FINDB có các đối số sau đây:
 • Find_text ( Bắt buộc). Văn bản mà bạn muốn tìm.
 • Within_text (Bắt buộc). Văn bản có chứa văn bản mà bạn muốn tìm.
 • Start_num ( Tùy chọn). Chỉ rõ ký tự bắt đầu tìm tại đó. Ký tự thứ nhất của within_text là ký tự số 1. Nếu bạn bỏ qua start_num, thì nó được giả định là 1.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Trên đây, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm FIND và FINDB. Chúc các bạn thực hiện thành công