Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm FIXED – Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Bài viết này hướng dẫn cú pháp công thức và cách dùng hàm FIXED trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm FIXED được sử dụng làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định, định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản.

Cú pháp

  • FIXED(number, [decimals], [no_commas])
  • Cú pháp hàm FIXED có các đối số dưới đây:
  • Number ( Bắt buộc). Số mà bạn muốn làm tròn và chuyển thành văn bản.
  • Decimals (Tùy chọn). Số chữ số nằm bên phải dấu thập phân.
  • No_commas ( Tùy chọn). Giá trị lô-gic, nếu là TRUE sẽ ngăn không cho hàm FIXED bao gồm các dấu phẩy trong văn bản trả về.

Chú thích

  • Số trong Microsoft Excel không bao giờ được quá 15 chữ số có nghĩa, nhưng đối số thập phân có thể lớn đến 127.
  • Nếu đối số thập phân là số âm, thì số đó được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân.
  • Nếu bạn bỏ qua số thập phân, thì nó được mặc định là 2.
  • Nếu no_commas là FALSE hoặc được bỏ qua, thì văn bản trả về sẽ có các dấu phẩy như bình thường.
  • Sự khác nhau chính giữa việc định dạng một ô có chứa số bằng lệnh (Trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào mũi tên kế bên Số, rồi bấm Số.) và định dạng số trực tiếp bằng hàm FIXED là hàm FIXED chuyển đổi kết quả của nó thành văn bản. Số được định dạng bằng lệnh Ô vẫn là số.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ cách thức  tính với hàm FIXED. Chúc các bạn thành công.