Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm ENCODEURL – Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL.

Bài viết này hướng dẫn cú pháp, công thức và cách dùng hàm ENCODEURL trong Microsoft Excel.

CHÚ Ý: Hàm ENCODEURL không tương thích với Excel Online, và Excel 2016 cho máy Mac.

Mô tả

Trả về một chuỗi truy vấn có mã URL.

Cú pháp

  • ENCODEURL(văn bản)
  • Cú pháp hàm ENCODEURL có các đối số sau đây.
  • Text Một chuỗi cần mã hóa URL.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức trả về kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ví dụ này sử dụng hàm ENCODEURL để thông qua mã zip trong ô B2 làm tham số trong truy vấn web ở A2. Hàm FILTERXML được dùng trong truy vấn web để trả về các thông tin về bang và thành phố và điều kiện thời tiết dự đoán và hiện thời cho mã zip đó trong các ô B6:C13.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn công thức và cách thức thực hiện với hàm ENCODEURL, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.