Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Hàm FILTERXML – Trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định.

Bài viết chỉ rõ cho bạn về cú pháp công thức và cách sử dụng hàm ENCODEURL ở trong Microsoft Excel.

GHI CHÚ: Hàm ENCODEURL không  được sẵn dùng tại trong Excel Online, và  cũng không sẵn dùng  ở trong Excel 2016 dành  cho máy Mac.

Mô tả

Trả về một chuỗi truy vấn chứa mã URL.

Cú pháp

  • ENCODEURL(văn bản)
  • Cú pháp hàm ENCODEURL có những đối số sau đây.
  • Text  là  một chuỗi cần  được mã hóa URL.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ  ở bên trong bảng dưới đây và dán vào ô A1 trong  một bảng tính Excel mới. Để công thức đưa ra  kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy bạn nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể xem được toàn bộ các dữ liệu bằng cách điều chỉnh lại độ rộng cột.

Ví dụ này dùng tới hàm ENCODEURL nhằm thông qua mã zip ở  trong ô B2 làm tham số trong truy vấn web tại A2. Hàm FILTERXML được sử dụng  trong  việc truy vấn web để trả về những thông tin về bang hay  thành phố và điều kiện về  thời tiết dự đoán với hiện thời cho mã zip đó tại các ô B6:C13.