Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hàm HYPERLINK – Hàm tạo link liên kết

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức cùng với cách thức sử dụng hàm HYPERLINK trong  ứng dụng bảng tính Microsoft Excel.

Mô tả

Tạo một lối tắt hay là  bước nhảy để có thể mở ra một tài liệu được lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ hay là Internet. Khi bạn ấn vào một ô có hàm HYPERLINK, Microsoft Excel sẽ mở  ra tệp được lưu giữ tại vị trí nối kết.

Cú pháp

  • HYPERLINK(link_location, [friendly_name])
  • Cú pháp trong hàm HYPERLINK có những đối số dưới đây:
  • Link_location là tham số bắt buộc. Đường dẫn với tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location có thể được tham chiếu đến một vị trí  ở trong tài liệu — chẳng hạn như  là một ô cụ thể hay là một phạm vi đã được đặt tên trong trang tính hoặc trong sổ làm việc  của Excel, hay đến  một thẻ đánh dấu bên trong tài liệu Microsoft Word. Đường dẫn cũng  có thể tới một tệp được lưu trữ tại ổ đĩa cứng. Đường dẫn còn có thể là một đường dẫn quy ước  được đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong Microsoft Excel dành cho Windows), hay  là đường dẫn Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL)  ở trên Internet hoặc trên mạng nội bộ.

Chú thích

Trong ứng dụng bảng tính  Exel tại trên máy tính bàn, để chọn một ô có chứa siêu kết nối nhưng lại không nhảy đến đích của siêu kết nối đấy, hãy bấm vào ô đó  và giữ nút chuột cho đến khi con trỏ chuyển thành  hình chữ thập  Con trỏ chọn của Excel , sau đấy thả chuột. Tại Excel Online, bạn hãy chọn một ô với cách bấm vào ô đấy khi con trỏ có hình mũi tên; nhảy đến đích của siêu kết nối thông qua việc bấm vào khi mà con trỏ có hình bàn tay.

Ví dụ

Sao chép các dữ liệu ví dụ tại bảng sau đây rồi dán vào ô A1 trong một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị  được kết quả, hãy chọn chúng, ấn F2 và sau đấy bạn  nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể  tiến hành điều chỉnh độ rộng cho  cột để xem được tất cả dữ liệu.