Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Exel căn bản

VnTools – Hỗ trợ đổi số sang chữ trong Excel

VnTools – Hỗ trợ đổi số sang chữ trong Excel

Exel căn bản
Việc xử lý số liệu hay tiền tệ trong excel là điều mà nhiều người dùng thường gặp phải nhất. Đôi khi cần chuyển đổi từ số sang chữ như số tiền được viết thành chữ trong các hoá đơn, chức từ... Để làm được việc này cách đơn giản nhất là người dùng tự động gõ chữ vào. Nhưng nếu số lượng quá lớn thì việc làm thủ công này sẽ mất nhiều thời gian. Để giúp các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu một công cụ giúp đổi số thành chữ trong excel là VnTools. VnTools hỗ trợ đổi số thành chữ trong Excel, Word hiệu quả, theo đúng thứ tự hàng triệu, hàng ngàn hay hàng trăm. Công cụ này hỗ trợ cả 3 bảng mã: Unicode, TCVN3 và VNI. VnTools hỗ trợ đơn vị tiền tệ là Đồng, Xu, Dollar, Cent. Trong quá trình sử dụng người dùng có thể tự mình thêm bớt các đơn vị tiền tệ mới một cách linh hoạt. Những tính năng chí
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 4)

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 4)

Exel căn bản
Hàm LEN() Thống kê số ký tự có trong chuỗi bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt. Cú pháp : =LEN(Ô chứa) - Phạm vi chứa : nhập vào phạm vi chứa chuỗi ký tự cần đếm. Ví dụ : Để đếm số lượng ký tự trong chuỗi "taivn20146sgn*" tại ô D8 ta có cú pháp =LEN(D8) tại ô công thức, số lượng ký tự 14 sẽ được trả về tại ô Hàm LEN. Hàm TRIM() Xóa các ký tự trống tồn tại ở hai đầu chuỗi ký tự. Cú pháp : = TRIM(Ô chứa) - Phạm vi chứa : nhập vào phạm vi chứa chuỗi ký tự có ký tự trông tồn tại ở hai đầu chuỗi Ví dụ : Tại ô chứa D8 có chuỗi ký tự " taivn20146sgn* " tồn tại ký tự trống ở hai đầu chuỗi để loại bỏ ký tự trống này ta có cú pháp =TRIM(D8) sẽ được "taivn20146sgn*" tại cột Hàm TRIM trong bảng tính Excel Trên đây là tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Ex
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 3)

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 3)

Exel căn bản
Hàm LOWER() Để chuyển tất cả ký tự trong ô chứa, chuỗi ký tự thành in thường, thì ta sử dụng  hàm Lower. Cú pháp : = LOWER(Ô chứa) - Ô chứa : nhập vào mã ô chứa hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn đổi thành ký tự in thường. Ví dụ : Để đổi toàn bộ chuỗi in hoa "TAIVN20146SGN" nằm trên ô chứa D8 thành chữ in thường ta có cú pháp =LOWER(D8) ta được chuỗi ký tự in thường của nó là "taivn20146sgn". Hàm UPPER() Ngược lại với hàm Lower thì ta cũng có hàm Upper để biến các kí tự, chữ in thường thành ký tự in hoa. Dưới đây là cú pháp hàm Upper và ví dụ minh họa Cú pháp : =UPPER(Ô chứa) - Ô chứa : nhập vào mã ô chứa hoặc chuỗi ký tự mà bạn muốn đổi thành ký tự in hoa. Ví dụ : Để đổi toàn bộ chuỗi in thường "taivn20146sgn" nằm trên ô chứa D8 thành chữ in hoa ta có cú ph
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 2)

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 2)

Exel căn bản
Hàm RIGHT() Cũng  giống như hàm Left() nhưng hàm RIGHT có chiều bóc tách ký tự ngược lại là từ phải sang trái của chuỗi ký tự hoặc phạm vi chứa ký tự. Cú pháp : RIGHT(Text, Số ký tự) - Text: bạn có thể nhập vào chuỗi ký tự hoặc mã của vùng chứa chuỗi ký tự cần bóc tách. - Số ký tự : số ký tự từ phải qua trái được bóc tách Ví dụ : Như trong hình dưới đây, để bóc tách 4 ký tự đầu của chuỗi ký tự "TAIVN20146SGN" tương ứng với cột D8 ta có =RIGHT(D8,4) vào ô công thức trên Excel. 4 ký tự đầu tiên được tách là "6SGN" được nhập vào cột Hàm RIGHT . Hàm MID() Hàm MID là hàm tách số ký tự được chỉ định trong chuỗi ký tự. Nếu chuỗi ký tự không đủ số lượng ký tự đáp ứng yêu cầu của hàm MID thì lấy đến hết chuỗi. Cú pháp : =MID(Text, Trái, Số ký tự) - Text : bạn c
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 1)

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 1)

Exel căn bản
Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ sẽ giúp bạn bổ sung những kiến thức ,câu lệnh quan trọng với công cụ tính toán mạnh mẽ này. Các hàm xử lý chuỗi ký tự sẽ giúp bạn bóc tách ký tự ở bất kỳ vị trí nào trong nội dung văn bản. Excel là phần mềm được sử dụng rất rộng rãi , với những tính năng giúp bạn xử lý dữ liệu, tính toán, thống kê,...Đây là phần mềm đặc biệt quan trọng ngành kế toán. Để biết cách bóc tách dữ liệu trong Excel, đặc biệt là lượng văn bản có dữ liệu lớn thì tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel dưới đây là rất cần thiết. Hãy cùng thuthuatexcelhay.com tìm hiểu cách sử dụng những hàm này nhé. TỔNG HỢP CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI KÝ TỰ TRONG EXCEL, CÚ PHÁP VÀ VÍ DỤ Hàm LEFT() Hàm Left() trong Excel giúp chúng ta tách những ký tự được