Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 2)

  1. Hàm RIGHT()

Cũng  giống như hàm Left() nhưng hàm RIGHT có chiều bóc tách ký tự ngược lại là từ phải sang trái của chuỗi ký tự hoặc phạm vi chứa ký tự.

Cú pháp : RIGHT(Text, Số ký tự)

– Text: bạn có thể nhập vào chuỗi ký tự hoặc mã của vùng chứa chuỗi ký tự cần bóc tách.

– Số ký tự : số ký tự từ phải qua trái được bóc tách

Ví dụ : Như trong hình dưới đây, để bóc tách 4 ký tự đầu của chuỗi ký tự “TAIVN20146SGN” tương ứng với cột D8 ta có =RIGHT(D8,4) vào ô công thức trên Excel. 4 ký tự đầu tiên được tách là “6SGN” được nhập vào cột Hàm RIGHT .

  1. Hàm MID()

Hàm MID là hàm tách số ký tự được chỉ định trong chuỗi ký tự. Nếu chuỗi ký tự không đủ số lượng ký tự đáp ứng yêu cầu của hàm MID thì lấy đến hết chuỗi.

Cú pháp : =MID(Text, Trái, Số ký tự)

– Text : bạn có thể nhập vào chuỗi ký tự hoặc mã của vùng chứa chuỗi ký tự cần bóc tách.

– Trái : bắt đầu lấy ký tự thứ mấy tính từ trái sang.

– Số ký tự : số lượng ký tự được bóc tách

Ví dụ : Như trong hình dưới đây, để bóc tách ký tự thứ 4 từ trái sang có 3 ký tự của chuỗi “TAIVN20146SGN” nằm trên ô chứa D8 ta có cú pháp =MID(D8,4,3) ta được chuỗi ký tự “VN2” tại ô Hàm MID .

Chúng tôi vừa hướng dẫn cách dùng 2 hàm RIGHT và hàm MID. Mời các bạn đón xem ở những bài viết tiếp theo.