Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ (Phần 4)

  1. Hàm LEN()

Thống kê số ký tự có trong chuỗi bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt.

Cú pháp : =LEN(Ô chứa)

– Phạm vi chứa : nhập vào phạm vi chứa chuỗi ký tự cần đếm.

Ví dụ : Để đếm số lượng ký tự trong chuỗi “taivn20146sgn*” tại ô D8 ta có cú pháp =LEN(D8) tại ô công thức, số lượng ký tự 14 sẽ được trả về tại ô Hàm LEN.

  1. Hàm TRIM()

Xóa các ký tự trống tồn tại ở hai đầu chuỗi ký tự.

Cú pháp : = TRIM(Ô chứa)

– Phạm vi chứa : nhập vào phạm vi chứa chuỗi ký tự có ký tự trông tồn tại ở hai đầu chuỗi

Ví dụ : Tại ô chứa D8 có chuỗi ký tự ” taivn20146sgn* ” tồn tại ký tự trống ở hai đầu chuỗi để loại bỏ ký tự trống này ta có cú pháp =TRIM(D8) sẽ được “taivn20146sgn*” tại cột Hàm TRIM trong bảng tính Excel

Trên đây là tổng hợp các hàm xử lý chuỗi ký tự trong Excel, cú pháp và ví dụ giúp bạn nắm bắt các công dụng của hàm và cách sử dụng chúng. Nhưng hàm này sẽ rất hữu ích khi bạn cần xử lý chuỗi dữ liệu lớn, giúp giải quyết công việc một cách nhanh chóng.

Lưu ý, các hàm toán ứng dụng của Excel rất phong phú, nên  trước khi tìm hiểu vào các hàm chuyên sâu hơn của Excel thì bạn cũng nên tham khảo các hàm cơ bản để biết cách sử dụng chúng như MAX, MIN … cũng như trang bị những công cụ cần thiết khi sử dụng phần mềm văn phòng này nhé.

Chúc các bạn thành công.