Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Hướng dẫn tạo biều đồ tương tác interactive chart trong Excel

Biểu đồ tương tác interactive chart  ở trong Excel chính là loại biểu đồ hỗ trợ  người sử dụng chọn  lựa những tiêu chí muốn xem theo tùy chọn của họ. Ví dụ, tại bài hướng dẫn này, người  sử dụng có thể chọn xem  về doanh số, chi phí hoặc lợi nhuận.

Để làm được biểu đồ này ta có những bước làm như sau:

Bước 1: Vẽ những  chart độc lập với nhau tại worksheet. Chú ý để chart trong  bước 4 được đẹp, nên vẽ những chart này sở hữu cùng kích thước và đặt trong những cell có kích thước bằng nhau. Ví dụ như bên  dưới:

Bước 2: Đặt tên cho những cell chứa chart (dùng  menu Formular à Define Name). Tại ví dụ này, những cell B3, E3, H3 lần lượt được đặt với tên gọi là  Doanh_so, Dong_gop, Chi_phi (Lưu ý: không nên dùng dấu cách lúc đặt tên).

Bước 3: List tên những chart trên một range nào đó của worksheet  rồi  đặt tên cho range này. Trong ví dụ này  được gọi là listchart

Bước 4: Add worksheet với đặt tên là Interactive Chart. Tại sheet Interactive Chart  ở này, Insert Combo box form control (Developer Ribbon > Insert > Form Controls)

Click chuột phải lên combo-box, chọn Format Control và điền những thông tin theo hình dưới

Input range: tên của range chứa tên những chart được đặt tại bước 3

Cell link: Ô bất kỳ gần với combo-box (celI 4).

Bước 5: Vào menu Formular à Define Name rồi  điền những giá trị sau:

Name: Tên bất kỳ (select_chart)

Refers to: $I$4 là cell link tại bước 4

Doanh_so, Dong_gop, Chi_phi là tên của những chart được đặt tại bước 3

Bước 6: Copy một chart tùy ý và paste picture link lên sheet Interactive Chart.

Bước 7: Nhấp  vào picture chart  và formular bar  rồi  gõ: select_chart (tên được đặt tại bước 5)

Như vậy, về cơ thì  bạn đã vẽ được một biểu đồ  interactive chart trong excel, bạn có thể design  khiến chart trở nên sinh động, và dễ nhìn hơn.