Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 2)

Hàm DCOUNTA

Hàm DCOUNTA có chức năng đếm các ô chứa thông tin dữ liệu trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định

DCOUNTA là hàm nâng cao trong excel thường được sử dụng để đếm các ô chứa thông tin dữ liệu trong danh sách hoặc trong bảng với điều kiện xác định

Cú pháp : DCOUNTA(database, field, criteria)

Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm ô, cột, cơ sở dữ liệu, danh sách.

Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột

Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện.

Ví dụ : Đếm số học sinh đạt Xếp loại giỏi trong bảng điểm, cột Xếp loại

Kết quả trả về là 2 – là số học sinh xếp loại giỏi trong bảng điểm với điều kiện Giỏi trong cột Xếp loại. Các bạn sử dụng câu lệnh như trong ví dụ dưới đây.

Hàm DGET

Hàm DGET là một trong những hàm Excel nâng cao được sử dụng nhiều trong quá trình thao tác với Excel, hàmd DGET cho phép người dùng trích một giá trị từ cơ sở dữ liệu

Cú pháp DGET(database, field, criteria)

Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, danh sách, cơ sở dữ liệu

Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột

Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện

Lưu ý: Lỗi #VALUE: Không có giá trị thỏa mãn điều kiện

Lỗi #NUM: Có quá nhiều bản ghi phù hợp điều kiện

Ví dụ: Lấy giá trị trong bảng với điều kiện tổng điểm 12

Kết quả trả về là 12 – là giá trị trong bảng thỏa mãn điều kiện điểm 12 trong cột Tổng điểm

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu cú pháp, cách thực hiện các hàm nâng cao trong Excel. Mời các bạn đón xem ở những bài viết tiếp theo.

(Còn tiếp)