Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Vloolup là hàm quan trọng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong excel. Người dùng có thể xử lý rất nhiều vấn để với hàm Vloolup. Nhưng trong quá trình sử dụng nhiều người lại gặp lỗi #N/A và không biết cách khắc phục. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi #n/a khi sử dụng hàm vlookup.

Nguyên nhân 1 : Lỗi đối số table_array

Một trong các hạn chế lớn nhất của VLOOKUP là nó chỉ có thể tìm các giá trị vào cột ngoài cùng bên trái trong mảng. Vì vậy nếu giá trị tra cứu của bạn không có trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ thấy lỗi #N/A.

Cách khắc phục  : Bạn có thể thử để sửa lỗi này bằng cách điều chỉnh của bạn về VLOOKUP để tham chiếu cột chính xác. Nếu đó là không có thể xảy ra, rồi thử di chuyển xung quanh cột của bạn. Mà có thể không thực tế cao nếu bạn có bảng tính lớn hoặc phức tạp mà giá trị ô là kết quả của phép tính khác, hoặc có thể có là các lý do logic, tại sao bạn chỉ cần không thể di chuyển các cột xung quanh. Giải pháp là sử dụng một kết hợp hàm INDEX và MATCH, mà có thể tìm một giá trị trong một cột, bất kể vị trí vị trí của nó trong bảng tra cứu.

Lỗi #N/A khi dùng hàm Vlookup

Nguyên nhân thứ 2 : giá trị nhập không trùng khớp

Khi đối số range_lookup là FALSE, và VLOOKUP là không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác trong dữ liệu của bạn, nó trả về lỗi #N/A.

Cách khắc phục : nếu bạn chắc chắn dữ liệu quan hệ tồn tại trong bảng tính của bạn và VLOOKUP không bắt nó, hãy đảm bảo rằng các ô được tham chiếu không có ẩn khoảng trắng hoặc ký tự không in ra. Cũng hãy đảm bảo rằng các ô theo dõi kiểu dữ liệu chính xác. Ví dụ, ô có các số sẽ được định dạng dưới dạng số và văn bản không. Hoặc  Sử dụng hàm CLEAN hoặc cắt XÉN để dọn sạch dữ liệu trong ô.

Đó là 2 #n/a lỗi mà người dùng thường gặp khi sử dụng hàm Vlookup. Mình mong rằng những chia sẽ này sẽ giúp cho các bạn nhiều.