Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm Choose

Hàm CHOOSE – Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm CHOOSE – Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị

Hàm tham chiếu và tra cú
Bài viết này mô tả  về cú pháp công thức và cách sử dụng của hàm CHOOSE  ở trong bảng tính Excel. Mô tả Dùng index_num để trả về  một giá trị từ danh sách các đối số giá trị. Hãy sử dụng  CHOOSE  chọn một trong tối đa là 254 giá trị dựa theo số chỉ mục. Ví dụ, nếu value1 tới  hết value7 là những ngày trong tuần, CHOOSE trả về một trong các ngày khi sử dụng một số từ 1 tới 7 làm index_num. Cú pháp CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...) Cú pháp hàm CHOOSE chứa các đối số sau đây: Index_num    là tham số bắt buộc. Xác định để chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là  một số từ 1 tới  254 hay công thức hoặc là tham chiếu tới ô chứa số từ 1 tới 254. Nếu index_num là 1, CHOOSE sẽ  trả về value1; nếu nó là 2, CHOOSE  sẽ trả về value2; v.v.. Nếu index_num nhỏ hơn 1 hay
Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm Choose – Hàm trả về giá trị trong danh sách các đối số trong Excel

Hàm phổ biến trong excel
Ở bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết tới cho  bạn cách dùng hàm Choose là 1 trong 10 hàm  Excel phổ biến nhất. Mô tả: Hàm tiến hành  trả về 1 giá trị ở  trong danh sách những đối số theo index_num. Cú pháp: CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...). Trong đấy: - index_num: Vị trí của các giá trị trả về, là  một tham số bắt buộc. Index_num phải là một số hay là tham chiếu chứa số. - value1, [value2], ...: Là những giá trị trong danh sách, chứa tối đa 255 giá trị, những giá trị này có thể là một số , văn bản, hàm, công thức.. Chú ý: - Nếu index_num = 1 -> hàm trả về với  giá trị thứ 1, bằng 2 hàm  sẽ trả về giá trị thứ 2. - Nếu index_num < 1 hay lớn hơn số thứ tự của các giá trị cuối cùng tại trong danh sách -> hàm sẽ  trả về giá trị lỗi #VALUE! - Nế
Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 1)

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 1)

excel nâng cao
Phần mềm excel là một phần được sử dụng phổ biến ngày nay, nó là công cụ giúp người dùng có thể thực hiện các phép toán, xử lý dữ liệu trong các bảng. Mỗi hàm trong excel có một chức năng khác nhau, thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu khác nhau. thuthuatexcelhay sẽ hướng dẫn các bạn một số hàm nâng cao trong excel như Hàm Vlookup, Hàm DCOUNTA, Hàm DGET, Hàm Choose... để có thể phục vụ tốt cho công việc của mình Excel là chương trình tính toán được cung cấp bởi Microsoft tích hợp trong bộ phần mềm Office. Người dùng sẽ nhập thông tin dữ liệu vào Excel theo dạng bảng, sử dụng các hàm để tính toán cũng như xử lý dữ liệu.Theo đó mỗi hàm sẽ có những chức năng riêng, hàm nâng cao để xử lý những dữ liệu phức tạp hơn. thuthuatexcelhay sẽ giới thiệu với các bạn một số hàm nâng cao trong Excel