Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm DSUM

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

DSUM – Hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

Công Thức Excel, Hàm lượng giác và toán học
Excel là ứng dụng mạnh mẽ giúp người dùng xử lý, tính toán và thống kê số liệu. Excel có thể thực hiện được nhiều phép tính có số lượng dữ liệu lớn mà máy tính không xử lý được. Và một trong những chức năng đó là việc tính tổng các cột dữ liệu cho trước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn người dùng cách sử dụng hàm dsum - là hàm tính tổng có điều kiện trong excel. Cú pháp hàm DSUM DSUM(database, field, criteria) Trong đó Database : Phạm vi ô tạo thành danh sách hay cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là một danh sách chứa các dữ liệu liên quan, trong đó các hàng thông tin liên quan là các bản ghi và các cột dữ liệu là các trường. Hàng đầu tiên của danh sách có chứa tên cho mỗi cột. Field : Chỉ rõ cột được dùng trong hàm. Hãy nhập tên cột đặt trong
Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 3)

Tổng hợp hàm nâng cao trong Excel, có ví dụ cụ thể (Phần 3)

excel nâng cao
Hàm DSUM Hàm DSUM là hàm toán nâng cao tích hợp trong phần mềm  excel có chức năng tính tổng 1 trường hay 1 cột trong CSDL với điều kiện cho trước Cú pháp DSUM(database, field, criteria) Database : Phạm vi dữ liệu bao gồm cột, ô, cơ sở dữ liệu, danh sách Field : Chỉ rõ cột trong hàm, tiêu đề cột Criteria : Pham vi ô chứa điều kiện Ví dụ: Tính tổng điểm của các bạn có giới tính Nam Kết quả trả về là 108 - là tổng điểm của các bạn có giới tính Nam trong cột tổng điểm Hàm INDEX INDEX là một hàm nâng cao trong Excel có khả năng trả về mảng trong excel, lấy kết quả về theo dạng mảng là giao giữa giá trị của ô và dòng. Hàm INDEX có 2 dạng là dạng mảng và dạng tham chiếu INDEX dạng mảng: (Array,Row_num,[Column_num]) INDEX dạng tham chiếu: INDEX(Reference,Row_
Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm DSUM – Hàm tính tổng các giá trị trong 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel

Hàm cơ sở dữ liệu
 Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết ví dụ và cách sử dụng hàm DSUM – 1 trong những hàm nằm trong nhóm hàm cơ sở dữ liệu trong Excel. Mô tả: Phép toán thực hiện tính tổng các giá trị trong 1 trường hay 1 cột của 1 cơ sở dữ liệu với điều kiện cho trước trong Excel. Cú pháp: DSUM(database, field, criteria). Trong đó: - database: Là danh sách hay cơ sở dữ liệu, với các hàng là thông tin các bản ghi, các cột dữ liệu là các trường và hàng đầu tiên của danh sách phải chứa tiêu đề của cột. - field: Tên trường (cột) dữ liệu được dùng trong hàm, có thể nhập vị trí cột, tên cột hoặc thứ tự cột trong bảng dữ liệu. - criteria: Là phạm vi ô chứa điều kiện xác định. Phạm vi ô phải chứa tiêu đề cột và chứa ít nhất 1 giá trị nằm trong tiêu đề cột. Lưu ý: - Có thể dùng bất