Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Tag: Hàm JOINIF

Hàm định nghĩa JOINIF – Gộp dữ liệu theo điều kiện trong Excel

Hàm định nghĩa JOINIF – Gộp dữ liệu theo điều kiện trong Excel

Hàm định nghĩa
Hôm nay mình sẽ giới thiệu  tới các bạn về Add-In giúp gộp dữ liệu ở trong Excel và cách để dùng  Add-In này. Đây là Add-In rất hay để giúp bạn có thể gộp dữ liệu theo điều kiện một cách mau chóng với hiệu quả. Đầu tiên bạn cần tải Add-In này tại đây. Sau khi đã tải về và thêm Add-In này vào trong Excel, Excel của bạn sẽ có thêm cả hàm JOINIF như hình bên dưới. Cách sử dụng hàm JOINIF Hàm JOINIF này hay được dùng cùng với hàm UNIQUELIST. Hàm UNIQUELIST sẽ tiến hành lấy ra danh sách những phần tử duy nhất từ trong danh sách ban đầu. Nếu Excel của bạn vẫn  chưa có hàm UNIQUELIST, các bạn tìm hiểu  bài  Loại bỏ trùng lặp trong Excel  mà mình từng đưa ra nhé. Khi đã có được danh sách những phần tử duy nhất (đã loại bỏ về  trùng lặp) mới dùng hàm JOINIF để tiến hành gộp dữ liệu theo