Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Tag: loi excel

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Cách sữa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP đơn giản

Lỗi Excel
Vloolup là hàm quan trọng và được sử dụng nhiều nhất hiện nay trong excel. Người dùng có thể xử lý rất nhiều vấn để với hàm Vloolup. Nhưng trong quá trình sử dụng nhiều người lại gặp lỗi #N/A và không biết cách khắc phục. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi #n/a khi sử dụng hàm vlookup. Nguyên nhân 1 : Lỗi đối số table_array Một trong các hạn chế lớn nhất của VLOOKUP là nó chỉ có thể tìm các giá trị vào cột ngoài cùng bên trái trong mảng. Vì vậy nếu giá trị tra cứu của bạn không có trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ thấy lỗi #N/A. Cách khắc phục  : Bạn có thể thử để sửa lỗi này bằng cách điều chỉnh của bạn về VLOOKUP để tham chiếu cột chính xác. Nếu đó là không có thể xảy ra, rồi thử di chuyển xung quanh cột của bạn. Mà có thể không thực tế cao nếu