Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Bài tập excel

Bài tập mẫu hàm Vlookup và Hlookup

Bài tập mẫu hàm Vlookup và Hlookup

Bài tập excel
Bài tập Hàm Vlookup và hàm Hlookup Hàm Vlookup và hàm Hlookup là 2 hàm toán quan trọng trong Excel, nó giúp bạn giải quyết nhiều bài toán khó, sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn cách kết hợp 2 hàm này để giải quyết bài toán về tính toán trong hóa đơn bán hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả. Câu hỏi Câu 1:    Căn cứ vào thông tin ở cột Mã SP trong Bảng 1, hãy tra trong Bảng 2 để điền giá trị ở cột Tên Hàng - Tên Hãng Sản Xuất. * Ví dụ : Mã SP là CDR-SS thì có Tên Hàng - Tên Hãng Sản Xuất là : CDRom - Sam Sung Câu 2:     Dựa vào thông tin ở cột Mã SP ở Bảng 1 và tra ở Bảng 2, hãy điền đầy đủ thông tin còn thiếu ở cột Đơn Giá. Câu 3    Tính Thành Tiền = Số Lượng * Đơn Giá. Bài tập tải về tại đây Bài tập Hàm Hlookup Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu  một số b
Bài tập mẫu hàm Vlookup kết hợp hàm IFERROR

Bài tập mẫu hàm Vlookup kết hợp hàm IFERROR

Bài tập excel
IFERROR là hàm toán lấy giá trị khác trong bảng, sử dụng kết hợp hàm IFERROR và hàm toán Vlookup để điền giá trị tên sản phẩm được lấy từ bảng khác trong hóa đơn bán hàng Câu hỏi Câu 1:    Hãy điền giá trị cho cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất dựa vào thông tin ở cột mã Sản Phẩm và tra trong Bảng Tra Tên Sản Phẩm và Đơn Giá Lắp Ráp, biết rằng: Lưu ý:  Trường hợp tra có sẵn thông tin  Mã Sản Phẩm trong Bảng Tra thì lấy giá trị Tên Sản Phẩm tương ứng, nếu không có thì quy vào loại KHÁC và lấy thông tin ở cột Tên Sản Phẩm là Bóng đèn đặc biệt. Câu 2:    Tính Tiền Công Lắp Ráp = Số Lượng * Đơn Giá Lắp Ráp, trong đó Đơn Giá Lắp Ráp cho mỗi loại sản phẩm thi dựa vào thông tin ở cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất và tra trong Bảng Tra Câu
Bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm Right  và hàm PV

Bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm Right  và hàm PV

Bài tập excel
Giới thiệu hàm Vlookup kết hợp với hàm Right trong trong excel bài tính tiền bán xăng và tiền công chuyên chở, ngoài ra bạn có thể kết hợp hàm Vlookup với một số hàm khác như LEFT, MID Câu hỏi Câu 1:    Điền các số liệu cho cột Tên Hàng dựa vào ký tự đầu tiên ở cột Mã Hàng và tra trong Bảng Tra Thông Tin Câu 2:    Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá, biết rằng Đơn Giá được tra theo Bảng Tra Thông Tin và ký tự giữa ở cột Mã Hàng quy định Gía Lẻ (L) hay Gía Sỉ (S) cho từng mặt hàng Câu 3:    Tính Chuyên Chở = Thành Tiền * Phần Trăm Chuyên Chở, trong đó Phần Trăm Chuyên Chở của từng loại mặt hàng thì dựa vào ký tự đầu tiên bên phải ở cột Mã Hàng và tra theo Bảng Tra Thông Tin Câu 4:    Tính Phải Trả = Thanh Tiền + Chuyên Chở và tính Tổng Cộng cho các cột Số Lượng, Thành Tiền, C
Bài mẫu hàm SUMIF

Bài mẫu hàm SUMIF

Bài tập excel
Hàm toán SUMIF đưa ra kết quả tính tổng của một dãy số thỏa mãn một điều kiện nhất định nào đó, hàm SUMIF là một trong những hàm được sử dụng khá thông dụng trong excel dùng tính tổng Hàm SUMIF  là hàm tính tổng có điều kiện. Cú pháp hàm SUMIF: SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây: - Range : Vùng điều kiện là phạm vi chứa điều kiện bạn muốn đánh giá. Các ô trong mỗi ô của vùng phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị ô trống không được tính. - Criteria: Điều kiện, có thể ở dạng số hoặc biểu thức. Nếu điều kiện ở dạng chữ ta phải để trong dấu ngoặc kép (“”). - Sum_range : phạm vi tính tổng, tùy chọn do đề bài yêu cầu. Hàm SUMIF thường dùng trong kế toán để thực hiện các công việc như: - Tính tổng phụ cấp cho