Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm Right  và hàm PV

Giới thiệu hàm Vlookup kết hợp với hàm Right trong trong excel bài tính tiền bán xăng và tiền công chuyên chở, ngoài ra bạn có thể kết hợp hàm Vlookup với một số hàm khác như LEFT, MID

Câu hỏi

Câu 1:    Điền các số liệu cho cột Tên Hàng dựa vào ký tự đầu tiên ở cột Mã Hàng và tra trong Bảng Tra Thông Tin

Câu 2:    Tính Thành Tiền= Số Lượng * Đơn Giá, biết rằng Đơn Giá được tra theo Bảng Tra Thông Tin và ký tự giữa ở cột Mã Hàng quy định Gía Lẻ (L) hay Gía Sỉ (S) cho từng mặt hàng

Câu 3:    Tính Chuyên Chở = Thành Tiền * Phần Trăm Chuyên Chở, trong đó Phần Trăm Chuyên Chở của từng loại mặt hàng thì dựa vào ký tự đầu tiên bên phải ở cột Mã Hàng và tra theo Bảng Tra Thông Tin

Câu 4:    Tính Phải Trả = Thanh Tiền + Chuyên Chở và tính Tổng Cộng cho các cột Số Lượng, Thành Tiền, Chuyên Chở và Phải Trả

Tải bài tập về tại đây

Bài mẫu hàm PV

Bài tập dạng mẫu hàm PV là dạng bài mẫu excel khá điển hình được sử dụng khá thông dụng hiện nay, là dạng hàm hay sử dụng cho các công ty hoặc các ngân hàng với việc đưa ra tài khoản của các chủ đầu tư, dựa vào phần trăm hoa hồng ngân hàng, số năm gửi tiền vào… Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số mẫu bài tập hàm PV để các bạn dễ hình dùng hơn về hàm này trên excel.

Bài mẫu hàm PV được sử dụng để tính khoản tiền đấu tư cho công ty, doanh nghiệp, đây là dạng bài toán ứng dụng thực tế dành cho các nhân viên kế toán công ty hoặc các nhân viên ngân hàng, sử dụng excel để thực hiện tính toán trong hàm

Chúc các bạn thành công

Tải bài tập tại đây