Monday, June 25Thủ thuật excel hay

Bài tập mẫu hàm Vlookup kết hợp hàm IFERROR

IFERROR là hàm toán lấy giá trị khác trong bảng, sử dụng kết hợp hàm IFERROR và hàm toán Vlookup để điền giá trị tên sản phẩm được lấy từ bảng khác trong hóa đơn bán hàng

Câu hỏi

Câu 1:    Hãy điền giá trị cho cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất dựa vào thông tin ở cột mã Sản Phẩm và tra trong Bảng Tra Tên Sản Phẩm và Đơn Giá Lắp Ráp, biết rằng:

Lưu ý:  Trường hợp tra có sẵn thông tin  Mã Sản Phẩm trong Bảng Tra thì lấy giá trị Tên Sản Phẩm tương ứng, nếu không có thì quy vào loại KHÁC và lấy thông tin ở cột Tên Sản Phẩm là Bóng đèn đặc biệt.

Câu 2:    Tính Tiền Công Lắp Ráp = Số Lượng * Đơn Giá Lắp Ráp, trong đó Đơn Giá Lắp Ráp cho mỗi loại sản phẩm thi dựa vào thông tin ở cột Tên Sản Phẩm trong Bảng Theo Dõi Tình Hình Sản Xuất và tra trong Bảng Tra

Câu 3:    Tính Tiền Thưởng cho mỗi nhân viên biết rằng :

– Thưởng 100000 cho nhân viên nào có mức Tiền Công Lắp Ráp cao nhất

– Thưởng 50000 cho nhân viên nào đạt được mức Tiền Công Lắp Ráp cao kế tiếp

– Các trường hợp còn lại thì không thưởng

Tải bài tâp về tại đây

Trên đây là một ví dụ bài tập hàm Vlookup kết hợp hàm IFERROR. Chúc các bạn thành công