Sunday, July 22Thủ thuật excel hay

Đề thi cuối khóa Excel – Đề 03

ĐỀ THI CUỐI KHÓA

Môn Thi: EXCEL

Thời gian: 60 phút

BẢNG CHI TIẾT BÁN HÀNG

Yêu cầu:

/.Mặt hàng : Tên hàng & Nhãn hiệu (2đ)

Tên hàng : Nếu 2 ký tự đầu của Mã hàng là “CT” ghi là “Công Tắc” còn lại ghi là “Bóng Đèn”

Nhãn hiệu : Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG DANH MỤC BÓNG ĐÈN

VD: Mã hàng BDDQ => ” Bóng đèn – điện quang”

2/.Đơn giá: Dựa vào 2 ký tự cuối của Mã hàng tra tìm trong BẢNG DANH MỤC BÓNG ĐÈN (2đ)

3/.Thành tiền: Số lượng * Đơn giá. Nếu ngày bán sau ngày 01/06/2009 thì giảm 10% thành tiền (2đ)

4./ Sắp xếp bảng tính tăng dần theo mã hàng (1đ)

5./Rút trích những mặt hàng bán sau ngày 01/06/2009 (1đ)

6/.Tính bảng thống kê theo mẫu trên (2đ)