Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Giáo trình tài liệu Tự học Microsoft Excel 

Giáo trình giúp tự học Microsoft Excel là cuốn tài liệu hướng dẫn tự học Excel chi tiết dành cho các bạn tham khảo và nghiên cứu. Đối với nhiều người, Microsoft Excel là chương trình ứng dụng  Office, là công cụ mạnh thực hiện các bảng tính chuyên nghiệp và hỗ trợ rất nhiều trong công việc và học tập.

Cũng tương tự các chương trình bảng tính như Lotus, Quattro,… bảng tính của Excel bao gồm nhiều ô được tạo bởi dòng và cột.  Cùng với đó việc nhập dữ liệu và tính toán trong Excel cũng có nhiều điểm tương tự. Tuy nhiên trong Excel cũng có nhiều tính năng ưu việt và có giao diện rất thân thiện với người sử dụng.

Hiện tại công cụ Excel được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp, trường học nhằm phục vụ các công việc tính toán thông dụng. Giáo trình Tự học Microsoft Excel bao gồm các chương cơ bản giới thiệu người dùng sử dụng Excel 2003 một cách chuyên nghiệp nhất, ngoài ra giáo trình hướng dẫn tự học còn bao gồm một số bài tập mẫu rất thú vị để bạn đọc có thể thực hành.

Bộ tài liệu Tự học Microsoft Excel bao gồm:

  • Chương 1: Giới thiệu Microsoft Excel.
  • Chương 2: Làm việc với bảng tính.
  • Chương 3: Hàm.
  • Chương 4: Cơ sở dữ liệu.
  • Chương 5: Chèn hình ảnh – Đồ thị.
  • Chương 6: In bảng tính.
  • Bài tập phần 1.
  • Bài tập phần 2.
  • Ôn tập.

Download tại đây