Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Giáo trình Tin học kế toán Excel

Vài năm gần đây, đất nước ta không ngừng đổi mới, các chính sách về chế độ, tài chính, kế toán cũng không ngừng phát triển và được đổi mới,  để hoàn thiện hơn giúp phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của nước ta.

Để đáp ứng yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khối kinh tế,  Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông cùng với trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã hợp tác và cho ra đời cuốn “Giáo trình Tin học kế toán Excel”. Giáo trình do ThS. Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên) và ThS. Đặng Thị Liên nguyên giảng viên tổ Kinh tế khoa Kế toán tổ chức và biên soạn.

“Giáo trình Tin học kế toán Excel” được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo tài liệu của nhiều trường Đại học trong và ngoài nước cùng với các đóng góp của các đồng nghiệp . “Giáo trình Tin học kế toán Excel” gồm 3 chương:

Chương 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về Microsoft Excel.

Chương 2: Ứng dụng Microsoft Excel trong việc tạo mẫu chứng từ; Sổ – Báo cáo kế toán

Chương 3: Ứng dụng Microsoft Excel trong một số phần hành kế toán căn bản.

Các bạn có thểm tham khảo và mua “Giáo trình Tin học kế toán Excel” tại đây