Wednesday, June 20Thủ thuật excel hay

Giáo trình tự học Microsoft Excel 2010

Giáo trình tự học Microsoft Excel 2010 là tài liệu hướng dẫn về Microsoft Excel 2010,nội dung hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung hướng dẫn tuần tự các bước, phù hợp đối với tất cả mọi người từ cơ bản đến nâng cao. Và những nội dung hướng dẫn chuyên sâu về các tính năng của chương trình này. 

Image result for Tài liệu tự học Microsoft Excel

Với các chương trình từ Excel 2003 đến Microsoft Excel 2007, thì giáo trìnhTự học Microsoft Excel 2010 được phát triển thêm nhiều tính năng mới. Bên cạnh đó, còn mở rộng nhiều chức năng cũ như Thêm tính năng Sparkline, Macro, và vẽ đồ thị được nhiều cải tiến, nâng cao….

Tự học Microsoft Excel 2010 nội dung bao gồm:

  • Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  • Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel
  • Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel
  • Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
  • Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu
  • Chương 5: Đồ Thị Trong Excel
  • Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính
  • Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates
  • Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật

Download tại đây